Thứ ba,  19/01/2021

Tăng cường đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo và hiệu quả hơn

LSO-Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức sáng nay (29/12).

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội; lãnh đạo ban dân vận các đảng uỷ trực thuộc đảng bộ tỉnh.

Trong năm 2020, cấp uỷ, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị.

Trong năm qua, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 845 đơn thư, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 92,96%. Việc thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Cùng với công tác dân vận chính quyền, các lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chủ động tuyên truyền, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác dân vận gắn với các phong trào, cuộc vận động; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Kết quả của công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2021, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đẩy mạnh quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội; tiếp tục nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” và mô hình “Chính quyền thân thiện”…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận trong năm qua.

Đồng chí đề nghị: Ban Dân vận Tỉnh uỷ và hệ thống dân vận các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hiệu quả hơn. Các cấp, ngành chủ động nắm tình hình phát triển kinh tế – xã hội và đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tập trung vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung làm tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước với trọng tâm là phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện, thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại, Quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời, tăng cường tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy vai trò và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.


Các đại biểu tham dự hội nghị

 Các huyện uỷ, thành uỷ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp giữa chính quyền với ban dân vận của cấp uỷ đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

PHƯƠNG DUNG