Chủ nhật,  24/01/2021
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương:

Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức

LSO-Ngày 29/12/2020, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới tiếp tục các nội dung làm việc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, tập đoàn kinh tế đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Đồng thời nêu giải pháp, đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình Chính phủ ký ban hành triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021; nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phối hợp với các địa phương xử lý vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: Hội nghị lần này đã thống nhất chủ đề năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Trên tinh thần đó thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo là: tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức.

Về nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay từ đầu năm 2021 các cấp, ngành phải bắt tay vào công việc; xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là đặc biệt quan trọng; các bộ, ngành, địa phương chú trọng đổi mới quản trị quốc gia, tiếp tục xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng vấn đề phát triển bền vững, xác định rõ và tập trung thực hiện đồng bộ, hài hoà các mục tiêu của tam giác phát triển bền vững đó là kinh tế – xã hội – môi trường; đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân…

Về công tác chuẩn bị đón năm mới và Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đề nghị không được lơ là trong phòng, chống Covid-19; bảo đảm cung cầu hàng hoá cho tết; các bộ, đặc biệt các địa phương tập trung để lo cho người dân đón tết vui tươi, an toàn, nhất là người dân yếu thế, vùng khó khăn, vùng thiên tai.

Năm 2020, vượt qua khó khăn và thách thức, Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả cao, tình hình kinh tế – xã hội có những biến chuyển tích cực, hồi phục và có nhiều điểm sáng.

Trong tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 2,09%; tổng thu ngân sách đạt 100,9% dự toán; chỉ số công nghiệp tăng 4,29%; thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường.

Năm 2021, với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, tỉnh tập trung triển khai 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đề ra.

TÂN AN