Thứ tư,  27/01/2021

Ngành nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

LSO-Sáng nay (30/12), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành nội vụ.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan và đại biểu 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; phòng nội vụ các huyện, thành phố.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 5 nghị quyết; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 9 văn bản, đề án. Đồng thời chủ trì tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 luật; trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 14 nghị quyết. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Công tác tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được ngành nội vụ kiện toàn, sắp xếp tinh gọn. Cụ thể, về quản lý biên chế và tinh giản biên chế, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo nghị quyết của Đảng; biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo nghị quyết của Đảng…

Thực hiện kế hoạch công tác 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, toàn ngành nội vụ đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung cao, nỗ lực lớn để thực hiện. Trong đó, năm 2021, Bộ Nội vụ xác định phương châm hành động: “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả” và đặt ra 12 nhiệm vụ để toàn ngành nỗ lực thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, thảo luận làm rõ hơn những kết quả công tác trong giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những kết quả toàn ngành nội vụ đạt được trong giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí đề nghị: Ngành nội vụ tiếp tục mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2026 để xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, chú trọng tham mưu xây dựng thể chế đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

Cùng với đó, đôn đốc kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026, lưu ý rà soát điều chỉnh nhiệm vụ của các bộ, ngành đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ, chủ động trong phối hợp tổ chức, thẩm định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định, quyết định về triển khai đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới; rà soát lại các tổ chức cơ quan, đơn vị bên trong bộ, ngành và địa phương theo các tiêu chí quy định, có cơ chế phối hợp hiệu quả trong xử lý các vấn đề liên ngành.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động tích cực tập trung tham mưu cho Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhân dịp này, 6 đơn vị dẫn đầu đã được trao tặng cờ thi đua của Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 25 tập thể, 51 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành nội vụ năm 2020.

Năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, thực hiện và hoàn thành 16/16 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo Chương trình công tác năm 2020; triển khai thực hiện 1 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và 5/5 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trong đó 4/5 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 1/5 nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Trong năm, Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai đồng bộ, có hiệu quả và hoàn thành đối với 198 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời tham mưu xây dựng 8 VBQPPL/61 văn bản VBQPPL của tỉnh ban hành trong năm 2020, chiếm 13,1%. Cùng đó chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng, UBND tỉnh tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình lớn, đảm bảo kịp thời, chất lượng.

THANH HUYỀN-TIỂU YẾN