Thứ bảy,  23/01/2021
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2020:

Thảo luận, xem xét một số nội dung quan trọng

LSO-Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã dành phần lớn thời gian để tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ nay đến năm 2025 do Công an tỉnh trình.

Theo đó, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành đã làm rõ về sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết, các mục tiêu, giải pháp của Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tội phạm từ nay đến năm 2025.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Kết luận đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo (Công an tỉnh) bổ sung một số nội dung như: phần đánh giá khái quát, tồn tại, hạn chế cần bổ sung hạn chế về ý thức tuân thủ pháp luật của người dân chưa cao, một bộ phận cán bộ công chức chưa nghiêm túc tuân thủ pháp luật, quy định cơ chế chính sách về pháp luật còn nhiều bất cập. Về mục tiêu giải pháp cần đưa vào các chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu kéo giảm tội phạm theo từng năm và cả giai đoạn; giải pháp về tuyên truyền vận động và quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở cơ sở trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm rõ vai trò của lực lượng công an xã trong việc phòng ngừa, chống tội phạm ở cơ sở.

Ngoài ra, Công an tỉnh cần xây dựng báo cáo đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn 2016 – 2020 để làm nổi bật sự cần thiết phải ban hành nghị quyết; tiếp hoàn thiện dự thảo gửi UBND tỉnh trước ngày 7/1/2021 để UBND tỉnh xem xét gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp giữa tháng 1/2021.

Trong khuôn khổ phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận cho ý kiến và thông qua một số dự thảo quyết định của UBND tỉnh phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2021 như: việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Lạng Sơn; bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh cũng thống nhất bổ sung, thông qua dự thảo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình làm việc của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh năm 2020.

Riêng đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên Môi trường trình, UBND tỉnh lùi sang tháng 2/2021 xem xét quyết định.

TRANG NINH