Thứ tư,  20/01/2021

“Chú trọng công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền”

LSO-Đó là phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức sáng ngày 31/12/2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng (2015 – 2020).

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tổng hợp và giải quyết kiến nghị của cử tri, lấy ý kiến của nhân dân về những vấn đề quan trọng; tổ chức tiếp được trên 39 nghìn lượt tiếp công dân và trên 15 nghìn cuộc tiếp xúc cử tri.

Ban Cán sự đảng Chính phủ đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 với 7 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch và triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018, 2019 và “Năm dân vận khéo” 2020.

Bên cạnh đó, công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại nhân dân và phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới… cũng luôn được chú trọng triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020, các cơ quan hành chính các cấp đã tăng cường cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử, Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ trên 2.700 dịch vụ công. MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, tổ chức lấy ý kiến trong nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội các cấp, tích cực phòng chống dịch Covid-19. Năm 2020, Ban Dân vận các cấp đều đã tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương các gương điển hình “Dân vận khéo”.

Bước sang năm 2021, với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, công tác dân vận tập trung vào xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội nhất là nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, ngành dân vận đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Ban Dân vận Trung ương sớm nghiêm cứu xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đối với công tác dân vận theo hướng đổi mới, thiết thực gắn với cuộc sống của tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục chú trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Ngành dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những bức xúc từ cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.

PHƯƠNG DUNG