Thứ hai,  25/01/2021

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

(LSO) – Trong những năm qua, các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, năng động, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, nhiều người không khỏi bất ngờ trước những đổi thay của xã. Tháng 10 vừa qua, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành quả sau nhiều năm phấn đấu xây dựng. Có được kết quả này phải kể đến những nỗ lực, cách làm sáng tạo, năng động của đội ngũ cán bộ xã, tiêu biểu trong đó là đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dương Doãn Hùng. Trưởng thành từ công tác đoàn, sau đó, đồng chí Hùng lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại xã gồm: Phó Bí thư Đảng uỷ (28 tuổi), Chủ tịch UBND xã (32 tuổi) và từ tháng 6/2020, đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã (37 tuổi).

Ông Đỗ Cường Thịnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Bắc Sơn cho biết: Đồng chí Hùng là một trong những cán bộ chủ chốt ở cơ sở dám nghĩ dám làm. Điển hình như trong phát triển các mô hình sản xuất, đồng chí Hùng là người tiên phong học tập kinh nghiệm tại Hưng Yên và đưa cây cam Canh về trồng, sau đó nhân rộng trên địa bàn. Đến nay, toàn xã đã trồng được hơn 100 ha cây ăn quả có múi, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần quan trọng đưa xã Tân Lập vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại biểu nữ trẻ tuổi tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngoài Tân Lập, hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Sơn có nhiều đơn vị có đội ngũ cấp uỷ viên trẻ, điển hình như các xã: Nhất Tiến, Tân Hương… Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện uỷ Bắc Sơn, hiện nay, đội ngũ cấp uỷ viên cấp huyện và cấp xã dưới 40 tuổi chiếm 50,2% (tăng 9,1% so với năm 2016). Đây là một trong những huyện có tỷ lệ cấp uỷ viên trẻ cao nhất tỉnh.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ trẻ đã cùng với tập thể đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt thế mạnh, tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Bắc Sơn thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm, bê tông hoá đường đến trung tâm các xã đạt 100%…

Tương tự Bắc Sơn, Văn Lãng cũng là một trong những huyện có đội ngũ cán bộ trẻ năng động, tích cực phát huy năng lực, sức trẻ, nhiệt tình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Điển hình như tại xã Bắc Hùng (đơn vị sáp nhập từ các xã: Trùng Quán, An Hùng và một số thôn thuộc xã Tân Lang và xã Tân Việt) có đội ngũ cấp uỷ viên dưới 40 tuổi chiếm 73,3%, trong đó, cán bộ chủ chốt đều từ 35 đến 40 tuổi. Với sự năng động, tích cực, sáng tạo trong công tác, đội ngũ cán bộ trẻ của xã có nhiều đóng góp đưa xã ngày càng phát triển. Mặc dù thời gian sáp nhập chưa lâu nhưng Bắc Hùng đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Được biết, ngoài xã Bắc Hùng, hiện tại, đội ngũ cấp uỷ viên cấp huyện và cấp uỷ cơ sở dưới 40 tuổi của  huyện Văn Lãng chiếm 56,5% (tăng 7,4% so với năm 2016). Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Văn Lãng cho biết: Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, huyện đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đồng thời tăng cường luân chuyển cán bộ. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã luân chuyển 15 lượt cán bộ, trong đó, phần lớn đều là cán bộ trẻ về các xã, thị trấn. Qua theo dõi, các cán bộ trẻ được luân chuyển đã phát huy năng lực, sở trường và bản lĩnh, tạo luồng gió mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tại cơ sở.

Ngoài huyện Văn Lãng và huyện Bắc Sơn, hiện nay, đội ngũ cấp uỷ viên các cấp trên địa bàn tỉnh đang dần trẻ hoá. Theo thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, hiện nay, cấp ủy viên cấp tỉnh dưới 40 tuổi chiếm 5,6%, ở cấp huyện (dưới 40 tuổi) là 23,3%, ở cấp cơ sở (dưới 35 tuổi) là 23,8%. So với năm 2016, tỷ lệ này về cơ bản đều tăng, nhất là cấp uỷ cấp huyện tăng hơn 11%. Trên địa bàn, một số đơn vị có tỷ lệ cấp uỷ và đội ngũ cán bộ trẻ, năng động trong mọi hoạt động, công tác như các huyện: Bắc Sơn, Văn Lãng, Chi Lăng, Hữu Lũng.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, chất lượng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt hai đề án quan trọng: “Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và “Đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 4/10/2018, trong đó có sự điều chỉnh, cập nhật các chỉ tiêu trong hai đề án nêu trên về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch cấp uỷ, cán bộ trẻ các cấp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Song song với đó, các cấp, ngành cũng đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, lựa chọn nhân tố trẻ có triển vọng để bổ nhiệm chức vụ quan trọng; luân chuyển cán bộ để rèn luyện, xây dựng đội ngũ kế cận lâu dài, đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tac cán bộ đề ra. Trong 5 năm qua, tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cho 101 đồng chí; mở 8 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 1.281 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cử 294 lượt cán bộ đi học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc theo kế hoạch của tỉnh và 52 lượt cán bộ đi bồi dưỡng theo kế hoạch của trung ương; cử đi đào tạo trình độ lý luận chính trị 6.575 lượt cán bộ…

Ông Trịnh Tiến Duy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ. Qua theo dõi, đánh giá, nhiều cán bộ trẻ thuộc các cấp đã phát huy năng lực, vai trò, tạo sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, cấp uỷ các cấp sẽ tập trung kết hợp chặt chẽ giữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và công tác luân chuyển cán bộ, nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách để cán bộ trẻ tiếp tục phát huy, cống hiến tài năng và sức trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


“Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ quản lý ở cấp xã: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các huyện, thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị cũng như trình độ chuyên môn. Theo đó, tính đến tháng 11/2020, tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 95,04%, tăng gần 16% so với thời điểm năm 2016. Nhờ đó, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thuận lợi và đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện quy hoạch, chính quyền cơ sở đã chú trọng, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ tuổi. Đến nay, Lạng Sơn là tỉnh ở top đầu trong khu vực miền núi phía Bắc về số lượng cấp uỷ viên trẻ ở cấp xã. Cụ thể, tỷ lệ cấp uỷ viên trẻ cấp xã chiếm đến 23,8%. Đặc biệt, cán bộ trẻ tham gia ban thường vụ cấp ủy ở cấp này là 9,1%, trong đó, tỷ lệ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy chiếm 11,1%”.Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
TRÍ DŨNG - PHƯƠNG DUNG