Thứ năm,  28/01/2021

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2020

(LSO) – Chiều nay (6/1), Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả.

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 712 tổ chức đảng và 1.105 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 15 tổ chức đảng và 46 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận 9 tổ chức đảng và 42 đảng viên có vi phạm; giám sát chuyên đề 215 tổ chức đảng và 239 đảng viên; kiểm tra 210 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 76 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 169 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2020. Đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020. Đồng thời nêu một số những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí chỉ rõ: Năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để triển khai nhiệm vụ; trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động cụ thể hóa, tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tiếp tục chú trọng và làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới; quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Đồng thời tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng;…

TRÍ DŨNG