Thứ ba,  19/01/2021

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020

LSO-Sáng nay (8/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, thường trực các huyện uỷ, thành uỷ và lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ báo cáo viên các cấp được củng cố, kiện toàn, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực theo quy định. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 37 báo cáo viên cấp tỉnh, 306 báo cáo viên cấp huyện và trên 1.600 tuyên truyền viên cơ sở.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách được quan tâm đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, đội ngũ báo cáo viên đã được cung cấp 300 cuốn sổ tay báo cáo viên, 3.600 cuốn thông tin báo cáo viên, trên 200 nghìn cuốn bản tin thông báo nội bộ và hơn 500 tài liệu tham khảo khác phục vụ hoạt động tuyên truyền.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc

Về kết quả công tác tuyên truyền miệng, trong 5 năm qua, đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh đã tổ chức được trên 65 nghìn buổi cho gần 5 triệu lượt người nghe về tình hình thời sự, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Cùng đó, ban tuyên giáo các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng, tiêu biểu như năm 2019, tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi 2 cấp; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thi Báo cáo viên Khu vực I đạt kết quả tốt đẹp.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh uỷ để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền miệng đến cơ sở; tiếp tục củng  cố, kiện toàn đội ngũ theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền miệng, phát huy ưu thế của hình thức hội nghị trực tuyến…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập đội ngũ  báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Giấy khen cho
các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, 9 tập thể và 7 cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020.

PHƯƠNG VY