Thứ tư,  20/01/2021

Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2020

LSO-Chiều nay (8/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả kết luận số 100, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội giai đoạn 2016-2020

Đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đã tích cực nắm bắt, phản ánh thông tin dư luận xã hội, đề xuất các giải pháp, kiến nghị, giúp cấp ủy các cấp kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định và đồng thuận trong xã hội.

Trong năm, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên 180 báo cáo, nhiều báo cáo đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị, sát với thực tế, kịp thời giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 1 cuộc điều tra dư luận xã hội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bàn những giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác dư luận xã hội trong năm 2021.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội giai đoạn 2016-2020.

 CẨM HÀ