Thứ tư,  27/01/2021

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

LSO-Sáng 11/1/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị.


Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Đảng uỷ Các cơ quan
tỉnh Bắc Giang ký kết quy chế phối hợp

Theo đó, Đảng uỷ khối 2 tỉnh tập trung phối hợp các nội dung: Trao đổi thông tin, kinh nghiệm, những cách làm mới, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, các mô hình, điển hình; tọa đàm, hội thảo khoa học để thảo luận các chuyên đề chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể khối; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, thăm hỏi động viên cán bộ, công chức của đảng ủy khối 2 tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động tham quan, du lịch chung giữa đảng ủy khối 2 tỉnh.

Định kỳ 6 tháng và 1 năm, 2 bên sẽ có trách nhiệm cung cấp cho nhau các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề (trừ tài liệu mật), đồng thời, phối hợp đánh giá tình hình kết quả hoạt động của 2 đơn vị để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan.

Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị nhằm tăng cường kết nối các hoạt động, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau, từ đó, góp phần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; từng bước xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu dài và tiếp nối trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

PHƯƠNG DUNG