Thứ bảy,  27/02/2021

Khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương 15

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Theo VOV