Thứ sáu,  05/03/2021

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Sáng 17/1, sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Theo VOV