Thứ hai,  01/03/2021

Công tác cán bộ nữ: Những chuyển biến tích cực

(LSO) – Thực hiện Quyết định số 457-QĐ/TU ngày 2/11/2016 về phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo” (gọi tắt là Đề án 457), các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thời gian qua, trong quá trình công tác, chị Nông Thị Hương, cán bộ xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình luôn nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao. Từ nhân viên văn phòng HĐND – UBND, năm 2015, chị được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã. Tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, chị Hương tiếp tục được tín nhiệm, bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã. Chị Hương chia sẻ: Là phụ nữ, ngoài công tác chuyên môn, chúng tôi còn phải làm tốt vai trò của “người xây tổ ấm”. Vì thế, dù công việc khá bận rộn, nhiều áp lực nhưng tôi vẫn luôn chu đáo việc nhà. May mắn là tôi luôn được cơ quan và gia đình quan tâm, ủng hộ để có thời gian học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.

Nữ cán bộ Tỉnh đoàn tham gia Hội thi văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, công tác cán bộ nữ chuyển biến tích cực, không riêng trường hợp chị Hương, số lượng cán bộ nữ tham gia ban chấp hành (BCH) các chi, đảng bộ các cấp ngàu một tăng. Cụ thể: số lượng nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 10/53 đồng chí, chiếm 18,87%, tăng 2,51% so với nhiệm kỳ trước; nữ tham gia BCH Đảng bộ các huyện, thành phố 134/502 đồng chí, đạt tỷ lệ 26,69%, tăng 5,25% so với nhiệm kỳ trước; tham gia BCH của 744 tổ chức cơ sở Đảng là 1.002/4.024 đồng chí, đạt 24,9%, tăng 2,07% so với nhiệm kỳ trước. Số lượng nữ lãnh đạo các sở, ngành và tương đương hiện nay tương đối cao với 42/152 đồng chí, đạt 27,6%.

Ông Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lạng Sơn cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ thành phố có 17/41 ủy viên là nữ, chiếm 41,5%, tăng 11,3% so với nhiệm kỳ trước. Có 23/49 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban thành phố, chiếm 46,9%. Có được kết quả này là do những năm qua, BCH, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác cán bộ, trong đó luôn quan tâm đến cán bộ nữ từ khâu phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm…

Có thể thấy,  từ thực hiện Đề án 147, công tác cán bộ nữ của tỉnh  đã có chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Ông Trịnh Tiến Duy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Với vai trò cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức nói chung, cán bộ nữ nói riêng. Ban cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đề án; rà soát, cử cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo quản lý; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ nữ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu về cán bộ nữ của đề án.

Cán bộ phụ nữ cơ sở tham gia tập huấn công tác hội

Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Đề án 457 và các nghị quyết, chỉ thị về công tác cán bộ. Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cụ thể từng năm, từng giai đoạn; đổi mới công tác đánh giá cán bộ và tăng cường luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn công tác; đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ của tỉnh.

NGỌC HIẾU - DƯƠNG DUYÊN