Thứ sáu,  26/02/2021

Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

LSO-Sáng nay (21/1), tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và đại biểu các bộ, ban, ngành trung ương.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo huyện uỷ, thành uỷ, HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới…

Cùng với sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: Các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của hội nghị.

Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02 ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử; hướng dẫn công tác nhân sự ứng cử; hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung…

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng hội nghị đã truyền tải đầy đủ, chân thực các nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Công tác bầu cử sắp tới diễn ra trên phạm vi toàn quốc; do đó cần sự chung tay lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định.

Để công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường thông tin tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự; kiểm tra, đôn đốc thi hành pháp luật về bầu cử để lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

THANH HUYỀN