Thứ hai,  08/03/2021

Sắt son niềm tin với Đảng

LSO-Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục mở ra một thời cơ, vận hội mới cho dân tộc Việt Nam với những mục tiêu cụ thể. Trong đó, xác định khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, thể hiện niềm tin sắt son của các tầng lớp Nhân dân với Đảng.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn:
“Khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên, xứng đáng
là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn. Mỗi cán bộ, đoàn viên, các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” là hành động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Lạng Sơn sẽ nỗ lực góp sức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên để tổ chức đoàn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, kiên trì mục tiêu xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ tỉnh nhà.


Ông Nguyên Xuân Khoát, lão thành cách mạng, trú tại đường Ngô Gia Tự,
phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn: “Ngay từ bây giờ, Đảng cần quan tâm
công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt”.

Tôi năm nay 92 tuổi và đã theo dõi nhiều kỳ đại hội của Đảng. Mỗi kỳ đại hội, tôi đều có sự kỳ vọng và tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo khóa mới sẽ đưa ra chủ trương, đường lối và những quyết sách, những đột phá mới nhằm lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ này, Trung ương đã làm công tác nhân sự rất chặt chẽ, bài bản nhằm chọn ra những người trí tuệ, tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những khóa trước, nhiệm kỳ này, ngay từ bây giờ, Đảng cần quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng cán bộ ngồi vào ghế “nóng” rồi xoay theo ý mình, dẫn tới sai phạm, tiêu cực, mất lòng tin của Nhân dân.


Bà Hoàng Thị Rao, thôn Nặm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định: “Tiếp tục
quan tâm phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quan tâm định hướng phát triển kinh tế – xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể như việc nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 – 2030; bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc; quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn…

Tại vùng cao, biên giới như tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ qua đã có nhiều thay đổi tích cực, cơ sở hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần người dân đều được nâng lên. Tôi mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, Ðảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt bằng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đào tạo nghề phù hợp, kết nối tiêu thụ sản phẩm… Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

NHÓM PV