Thứ sáu,  26/02/2021

Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(LSO) – Chiều nay (6/2), Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại điểm cầu cấp huyện, thành phố và cấp xã có các đồng chí trong ban chỉ đạo bầu cử, UBBC cấp huyện, cấp xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có liên quan; cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đại biểu cũng được nghe các hướng dẫn về: dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND; việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; kế hoạch của UBBC tỉnh về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị: Các cấp uỷ, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các cấp, ngành, địa phương tập trung chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm chỉ đạo của trung ương và tỉnh về công tác bầu cử để thống nhất cách làm đến cơ sở, quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và đến Nhân dân, đảm bảo đúng quy định, đúng luật và tiến độ yêu cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, các cấp, ngành, địa phương có cách thức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong thực hiện quyền bầu cử; cung cấp thông tin đầy đủ để người dân biết và thực hiện, đồng thời hiểu về cuộc bầu cử, từ đó tự giác và tích cực tham gia trong quá trình hiệp thương và đi bầu cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC các cấp cần quan tâm làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, bảo đảm các tiêu chuẩn về công tác cán bộ để lựa chọn bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác nhân sự cần bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; trong đó, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử theo quy định.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Các cấp, ngành, địa phương cần nắm bắt kịp thời tư tưởng của đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhân sự, cách làm của cuộc bầu cử trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

Cùng với đó chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, y tế trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật, âm mưu chống phá cuộc bầu cử như xuyên tạc về đường lối, quan điểm của Đảng, bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín nhân sự được giới thiệu… Trong quá trình triển khai tổ chức, UBBC các cấp có những vướng mắc cần báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh để xử lý, đảm bảo không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, thành phố và cấp xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về công tác bầu cử.

Các cấp, ngành, địa phương cần xác định việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

THANH HUYỀN