Chủ nhật,  28/02/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề

LSO-Hôm nay (8/2), đồng chí Lâm thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thảo luận Đề án nhân sự HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Đảng đoàn HĐND trình.

Đồng thời cho ý kiến đối với Tờ trình về việc báo cáo, xin ý kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 báo cáo.

Các văn bản do các đơn vị trình và báo cáo đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận và thống nhất về dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, thành phần dân tộc, đại biểu ngoài Đảng; nhất trí với báo cáo xin ý kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Lạng Sơn…

Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về công tác nhân sự.

VŨ NHƯ PHONG