Thứ sáu,  05/03/2021

Thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

LSO-Sáng nay (9/2), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng được người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu ĐBQH khóa XV tại tỉnh Lạng Sơn; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, tổng số ĐBQH khóa XV tại tỉnh Lạng Sơn được bầu là 6 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu; đại biểu HĐND tỉnh được bầu trong nhiệm kỳ này là 55 đại biểu.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị hiệp thương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong quần chúng Nhân dân và cán bộ, đảng viên, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Đồng chí đề nghị các đại biểu được triệu tập nghiên cứu kỹ thông báo phân bổ số lượng ĐBQH khóa XV trên địa bàn và đại biểu HĐND tỉnh, những quy định về cơ cấu, thành phần đã được định hướng, phân bổ.

Qua đó chọn ra những đại biểu đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, đảm bảo hài hòa, toàn diện, có thể đại diện cho tiếng nói của cử tri, Nhân dân ở các cấp, ngành, địa bàn, khu vực, có thể bày tỏ được tâm tư, nguyện vọng, tập hợp trí tuệ của toàn dân trong xây dựng Nhà nước vững mạnh để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển đất nước.


Các đại biểu biểu quyết nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề liên quan; đồng thời bày tỏ nhất trí cao và biểu quyết đạt 100% thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HOÀNG HUẤN