Thứ hai,  01/03/2021

Hướng dẫn về giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

LSOChiều nay (23/2), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.


Các đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định tại Điều 42, 52 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các quy định hiện hành về quy trình hiệp thương, làm hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử…

Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021, với nhiều hội nghị như: họp ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử; lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện theo mẫu quy định và chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những thắc mắc về nhiều nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 nghiên cứu kỹ luật và các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử; xây dựng chương trình, phân công cụ thể để tổ chức hội nghị cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện tốt công tác thông tin với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để kịp thời được hướng dẫn và giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

HOÀNG HUẤN