Thứ tư,  05/08/2020

Họp Ban chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh

LSO-Sáng 14/10/2010, Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Quyết định 1565/QĐ-UBND ngày 8/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2010, phân công các thành viên BCĐ phụ trách các địa bàn huyện, thành phố. Tham dự có các thành viên BCĐ điều tra hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họpThực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2010. Đối tượng, phạm vi điều tra là toàn bộ hộ dân cư trên địa bàn tỉnh. Quy trình điều tra thực hiện trình...

LSO-Sáng 14/10/2010, Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Quyết định 1565/QĐ-UBND ngày 8/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2010, phân công các thành viên BCĐ phụ trách các địa bàn huyện, thành phố.
Tham dự có các thành viên BCĐ điều tra hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp
Thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2010. Đối tượng, phạm vi điều tra là toàn bộ hộ dân cư trên địa bàn tỉnh. Quy trình điều tra thực hiện trình tự theo 5 bước cụ thể, sử dụng kết hợp các phương pháp như nhận dạng nhanh, phân loại nhanh khảo sát thu nhập, phỏng vấn điều tra trực tiếp, phương pháp chuyên gia và phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân. Theo Chỉ thị 1752, giai đoạn 2011-2015 áp dụng mức chuẩn nghèo mới cho hộ nghèo khu vực nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân từ 400 ngàn đồng/người/tháng trở xuống; hộ nghèo khu vực thành thị có thu nhập bình quân từ 500 ngàn đồng/người/tháng trở xuống. Mức cận nghèo của khu vực nông thôn là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 401 ngàn đến 520 ngàn đồng/người/tháng; mức cận nghèo khu vực thành thị là những hộ có thu nhập bình quân từ 501 ngàn đến 650 ngàn đồng/người/tháng. Thời gian tiến hành điều tra thực hiện từ ngày 15/10 đến ngày 30/11/2010.
Theo kế hoạch 1565, các bước thực hiện sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, thành lập các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã, tổ chức tập huấn quy trình và công cụ xác định hộ nghèo cho các thành viên, sau đó sẽ tổ chức điều tra từ ngày 1/11-10/11/2010; tổng hợp báo cáo sơ bộ từ ngày 11/11-17/11/2010; điều chỉnh số liệu và báo cáo chính thức từ ngày 18/11-30/11/2010.
Tại cuộc họp, các thành viên đã đóng góp ý kiến xung quanh việc tổ chức triển khai thực hiện các bước như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên chủ động triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ, hiệu quả công việc được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vy Văn Thành nhấn mạnh và yêu cầu các thành viên BCĐ thực hiện cuộc điều tra đảm bảo yêu cầu từ thôn, bản, khối phố, trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân theo đúng quy trình quy định, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo thời gian, tiến độ yêu cầu điều tra đã đề ra.

Thanh Huyền