Chủ nhật,  15/12/2019

Lạng Sơn ngày ấy – bây giờ

LSO-Vốn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã đóng góp nhiều công sức góp phần làm nên chiến thắng biên giới, giải phóng Lạng Sơn. Thổi tinh thần ấy vào cuộc sống hôm nay để xây dựng quê hương, Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh đang vững bước phát huy tinh thần 60 năm chiến thắng.Thành phố Lạng Sơn ngày càng đổi mới và phát triển - Ảnh: La Nam60 năm đã trôi qua, nhưng trong lòng mỗi người dân Xứ Lạng luôn khắc ghi những kỷ niệm của chiến thắng biên giới, giải phóng Lạng Sơn 17/10. Ngày ấy, để ngăn chặn làn sóng cách mạng tràn xuống phía Nam; chặn sự liên hệ của nước ta với các nước Xã hội chủ nghĩa nhằm cô lập chính quyền cách mạng còn non trẻ để đặt ách thống trị thực dân vĩnh viễn trên khắp lãnh thổ Việt Nam, thực dân Pháp đã xây dựng hệ thống đồn, bốt dọc tuyến biên giới từ Móng Cái đến Cao Bằng. Một mặt thực hiện đàn áp cô lập, mặt khác thi hành chính sách “ngu dân dễ trị” đã làm cho...

LSO-Vốn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã đóng góp nhiều công sức góp phần làm nên chiến thắng biên giới, giải phóng Lạng Sơn. Thổi tinh thần ấy vào cuộc sống hôm nay để xây dựng quê hương, Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh đang vững bước phát huy tinh thần 60 năm chiến thắng.

Thành phố Lạng Sơn ngày càng đổi mới và phát triển – Ảnh: La Nam
60 năm đã trôi qua, nhưng trong lòng mỗi người dân Xứ Lạng luôn khắc ghi những kỷ niệm của chiến thắng biên giới, giải phóng Lạng Sơn 17/10. Ngày ấy, để ngăn chặn làn sóng cách mạng tràn xuống phía Nam; chặn sự liên hệ của nước ta với các nước Xã hội chủ nghĩa nhằm cô lập chính quyền cách mạng còn non trẻ để đặt ách thống trị thực dân vĩnh viễn trên khắp lãnh thổ Việt Nam, thực dân Pháp đã xây dựng hệ thống đồn, bốt dọc tuyến biên giới từ Móng Cái đến Cao Bằng. Một mặt thực hiện đàn áp cô lập, mặt khác thi hành chính sách “ngu dân dễ trị” đã làm cho đời sống nhân dân các dân tộc Lạng Sơn lâm vào cảnh cùng khổ. Trong hoàn cảnh ấy, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn vẫn tin vào Đảng, Bác Hồ và ngọn lửa cách mạng luôn âm ỉ chỉ chờ cơ hội sẽ bùng lên thiêu rụi quân cướp nước. Với quyết tâm tiêu hao sinh lực địch, khai thông tuyến biên giới Việt- Trung, nối nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng, Bác Hồ đã mở chiến dịch giải phóng biên giới. Sau khi giải phóng Đông Khê, trước sức mạnh như chẻ tre, quân dân các dân tộc Lạng Sơn liên tiếp bao vây, chia cắt, đánh chặn địch ở đèo Bông Lau, Lũng Phầy, câu Bản Trại, Lạng Sơn, Lộc Bình, Đình Lập… Đây là chiến dịch mà Bác Hồ trực tiếp theo dõi mặt trận. Bức ảnh Bác chỉ huy chiến dịch trên núi Nà Lạn (Đông Khê) giáp Thất Khê như một hình ảnh sống mãi với non sông đất nước. Trước sức mạnh của quân dân các dân tộc Lạng Sơn, ngày 17/10/1950, quân địch buộc phải rút bỏ các vị trí trên toàn tuyến biên giới. Ta khai thông tuyến biên giới Việt- Trung, từ đây sức người, sức của các nước xã hội chủ nghĩa đã tiếp thêm sức mạnh để nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Ngày nay, trên mảnh đất địa đầu biên giới, phát huy tinh thần 17/10, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn không ngừng vươn lên, hội nhập và phát triển. “Đường số 4 rực lửa” xưa kia đã thành con đường xuất nhập khẩu hàng hoá, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trên khắp tuyến biên giới đang đổi mới. Những thành tựu đó, đặc biệt là sau 25 năm đổi mới, Lạng Sơn từ một tỉnh nghèo đã từng bước vươn lên. Tốc độ tăng trưởng GDP 5 năm trở lại đây đạt 10,45% cao hơn mức bình quân cả nước, bình quân đầu người đạt 820 USD, gấp 2 lần so với 5 năm trước. Lĩnh vực thương mại dịch phụ phát triển nhanh, bình quân tăng trưởng đạt 12,7%. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn từ đầu năm đến nay đạt 1.450 triệu USD. 100% số xã đã có điện lưới quốc gia, 95% dân được sử dụng điện, 75% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Lương thực bình quân đạt 275-280 ngàn tấn. Từ an ninh lương thực được đảm bảo, đời sống nhân dân có điều kiện được nâng cao. Hiện mạng điện thoại đã đạt 19 máy/100 dân. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp, thu ngân sách đầu tư xã hội ngày càng có những chuyển biến rõ nét. Tổng đầu tư xã hội lên tới 19.500 tỷ đồng, hệ thống các công trình công ích trường học, bệnh viện được xây dựng mới ngày càng nhiều. Quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố. Lĩnh vực văn hoá xã hội đã tiến những bước dài. Cơ bản xoá xong phòng học tranh tre nứa lá. 51 trường đạt chuẩn quốc gia. 100% xã có trạm y tế, đạt 8 bác sĩ/ 1 vạn dân. Công tác xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được đổi mới toàn diện, phát huy thế mạnh khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc toàn tỉnh vững bước đi lên.

60 năm giải phóng, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã tiến những bước tiến dài, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần anh, đoàn kết, trí tuệ để xây dựng quê hương, viết tiếp những trang truyền thống của mảnh đất biên cương anh hùng.

Nguyễn Đông Bắc