Thứ năm,  13/08/2020

Công an Lộc Bình: Phát động học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Hứa Văn Tấn

LSO-Ngày 15/10/2010, Đảng uỷ Công an Lộc Bình đã tổ chức phát động đợt đặc biệt về học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Hứa Văn Tấn trong toàn đơn vị. Công an Lộc Bình lập hồ sơ xử lý một đối tượng vi phạm pháp luậtTại buổi phát động, đồng chí Nông Đình Tám, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Lộc Bình đã nhấn mạnh, sự hy sinh của đồng chí Hứa Văn Tấn trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong thời gian vừa qua là một mất mát lớn của lực lượng Công an Lạng Sơn, do vậy toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng hãy biến đau thương thành hành động. Mọi cán bộ chiến sỹ Công an Lộc Bình phải ra sức thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Hứa Văn Tấn trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ sự bình yên của cuộc sống. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ không ngừng rèn luyện, học hỏi, chủ động, cương quyết tấn công truy quét bọn tội phạm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi...

LSO-Ngày 15/10/2010, Đảng uỷ Công an Lộc Bình đã tổ chức phát động đợt đặc biệt về học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Hứa Văn Tấn trong toàn đơn vị.
Công an Lộc Bình lập hồ sơ xử lý một đối tượng vi phạm pháp luật
Tại buổi phát động, đồng chí Nông Đình Tám, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Lộc Bình đã nhấn mạnh, sự hy sinh của đồng chí Hứa Văn Tấn trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong thời gian vừa qua là một mất mát lớn của lực lượng Công an Lạng Sơn, do vậy toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng hãy biến đau thương thành hành động. Mọi cán bộ chiến sỹ Công an Lộc Bình phải ra sức thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Hứa Văn Tấn trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ sự bình yên của cuộc sống. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ không ngừng rèn luyện, học hỏi, chủ động, cương quyết tấn công truy quét bọn tội phạm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng phải tự kiểm điểm tìm ra những yếu kém, tồn tại trong tư tưởng, tác phong thể hiện qua công tác và mọi cán bộ, chiến sỹ phải phát huy tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực với công việc.
Cũng trong buổi phát động học tập, các đơn vị trong lực lượng Công an huyện Lộc Bình đã ký kết giao ước thi đua trong thời gian tới.

Công Quân