Thứ bảy, 15/08/2020

Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội, tỉnh Lào Cai kết thúc thành công

* Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Ngày 28-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15 đã kết thúc thành công. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự phiên khai mạc và chỉ đạo Đại hội.Dự phiên bế mạc có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015 với mục tiêu tổng quát là: Vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới, giữ vững định hướng XHCN, phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất...

* Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Ngày 28-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15 đã kết thúc thành công. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự phiên khai mạc và chỉ đạo Đại hội.

Dự phiên bế mạc có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015 với mục tiêu tổng quát là: Vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới, giữ vững định hướng XHCN, phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, làm động lực thúc đẩy phát triển vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Phấn đấu thực hiện hoàn thành trước từ một đến hai năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về CNH, HĐH Thủ đô, góp phần cùng cả nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra là: Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011 – 2015 từ 12-13%/năm. GDP bình quân/người năm 2015 là 4.100 – 4.300 USD. Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011 – 2015 từ 1.400 – 1.500 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân từ 14-15%/năm. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt hơn 40%. Số lao động được giải quyết việc làm mới hằng năm từ 140 – 145 nghìn người. Giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8%/năm.

Đại hội đã đề ra hai khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong giai đoạn 2010 – 2015. Đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 75 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ thành phố họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy được BCH bầu lại làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

* Ngày 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết thúc thành công. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010-2015 là: Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh là công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH. Coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, lấy phát triển công nghiệp là đột phá, phát triển thương mại – du lịch, dịch vụ là mũi nhọn. Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới và đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhanh chóng tạo ra các yếu tố bên trong vững mạnh. Phát triển công nghiệp làm động lực tăng trưởng. Phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch để khai thác hiệu quả lợi thế. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Lấy văn hóa, giáo dục làm nền tảng và động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Coi trọng phát triển kinh tế gắn kết với cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, mở rộng đối ngoại, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy được BCH bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

* Ngày 28-10, tại TP Việt Trì, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do đồng chí Ngô Đức Vượng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày, khẳng định: Năm năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được tăng cường, nhất là giao thông, thủy lợi; kinh tế công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; dịch vụ phát triển cả về quy mô, ngành nghề và thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh, cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng nhiều hơn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng được nâng lên; Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 được triển khai nghiêm túc, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Vĩnh Trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có được những kết quả trên là do các cấp ủy đảng, chính quyền của Phú Thọ đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương.

Đồng chí cũng lưu ý, Phú Thọ vẫn còn là tỉnh nghèo, chậm phát triển, tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu mà Đại hội lần thứ 16 đề ra, Đại hội Đảng bộ tỉnh cần dân chủ thảo luận để đề ra các giải pháp khắc phục.

Để Phú Thọ sớm thoát nghèo và trở thành trung tâm kinh tế của vùng trung du miền núi phía bắc, trong thời gian tới, Đảng bộ cần huy động tối đa nội lực, ngoại lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp. Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH; lựa chọn các sản phẩm, cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, có hiệu quả kinh tế cao. Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến. Triển khai có hiệu quả chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hoàn thành quy hoạch xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về cội nguồn các dân tộc Việt Nam; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng; tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử thời Hùng Vương. Giải quyết tốt vấn đề lao động gắn với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục thực hiện đồng bộ, sâu rộng Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 gắn với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Nhandan