Thứ ba,  28/01/2020

Công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực

Hôm qua 6-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã họp phiên thứ 14 để đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN quý I và thống nhất chương trình công tác quý II-2011 của Ban Chỉ đạo T.Ư, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Vĩnh Trọng. Đại diện các cơ quan hữu quan ở T.Ư đã dự.Theo dự thảo báo cáo công tác PCTN quý I và nhiệm vụ công tác quý II-2011 của Ban Chỉ đạo do đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo trình bày cho biết, trong hai tháng đầu năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã ban hành tám kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua đó đã phát hiện sai phạm 426.128 triệu đồng và 1.427 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 234.467 triệu đồng; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 163.786 triệu đồng và 1.427 ha đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra...

Hôm qua 6-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã họp phiên thứ 14 để đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN quý I và thống nhất chương trình công tác quý II-2011 của Ban Chỉ đạo T.Ư, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Vĩnh Trọng. Đại diện các cơ quan hữu quan ở T.Ư đã dự.

Theo dự thảo báo cáo công tác PCTN quý I và nhiệm vụ công tác quý II-2011 của Ban Chỉ đạo do đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo trình bày cho biết, trong hai tháng đầu năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã ban hành tám kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. Qua đó đã phát hiện sai phạm 426.128 triệu đồng và 1.427 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 234.467 triệu đồng; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 163.786 triệu đồng và 1.427 ha đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, làm rõ ba vụ việc.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương tiến hành 949 cuộc thanh tra, đã kết thúc 368 cuộc. Tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết thúc phát hiện sai phạm với số tiền 52.518 triệu đồng và 6,5 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 24.778 triệu đồng và 3,5 ha đất; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 27.739 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 40 tập thể, 49 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra ba vụ và chín cá nhân. Công an các cấp xử lý kỷ luật 23 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có chín cán bộ, chiến sĩ sai phạm do tham nhũng, 14 cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu tham nhũng.

Trong năm 2010, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành 136/136 cuộc kiểm toán theo kế hoạch. Qua kiểm toán đã kiến nghị xử lý 17.059 tỷ đồng, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung hơn 40 văn bản không phù hợp. Trong năm 2011, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành triển khai 151 cuộc, tăng 11% so với kế hoạch năm 2010.

Trong hai tháng đầu năm 2011, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 28 vụ án/55 bị can về các tội danh tham nhũng (so với cùng kỳ của năm 2010 giảm 10% về số vụ, nhưng tăng 17% về số bị can); truy tố 35 vụ/68 bị can về các tội danh tham nhũng (so với cùng kỳ năm 2010 giảm 8% về số vụ và giảm 14% về số bị can); xét xử sơ thẩm 18 vụ/75 bị cáo về các tội danh tham nhũng (so với cùng kỳ năm 2010 giảm 28% về số vụ, nhưng tăng 12% về số bị cáo).

Đối với 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo, đến nay tòa án đang thụ lý ba vụ, Viện Kiểm sát truy tố năm vụ, cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung ba vụ.

Đối với 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp khác mà Ban Chỉ đạo Trung ương giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc, đến nay tòa án đang thụ lý chín vụ, cơ quan điều tra đang điều tra hai vụ.

Nhìn chung, các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo và giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc, tiến độ điều tra chậm, thời gian điều tra kéo dài (từ ba đến bốn năm, đặc biệt vụ Xăng dầu hàng không kéo dài gần bảy năm), một số vụ trả lại hồ sơ điều tra bổ sung, hoãn xét xử nhiều lần, có vụ hoãn xét xử với lý do thiếu thuyết phục như vụ án Trần Văn Khánh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty vật tư nông nghiệp…

Tuy nhiên, với tinh thần đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, dự thảo báo cáo cũng cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng trong quý I-2011 vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, đó là nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thật sự quan tâm triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nhiều giải pháp như: chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; minh bạch tài sản, thu nhập hiệu quả còn thấp. Số vụ tham nhũng được phát hiện và xử lý giảm có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thiếu quyết tâm trong phát hiện, xử lý, ngại đưa ra xử lý các vụ việc ở thời điểm có nhạy cảm về chính trị. Một số Ban chỉ đạo PCTN cấp tỉnh chất lượng, hiệu quả hoạt động thấp; chậm kiện toàn các chức danh Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo; sau Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, chất lượng cán bộ hạn chế.

Bên cạnh việc nêu kết quả công tác PCTN trong quý I vừa qua, dự thảo Báo cáo còn nêu rõ những mặt đã làm được, chưa làm được trong công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN; xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; trong hoạt động của các Ban chỉ đạo PCTN ở địa phương.

Trong phát biểu ý kiến, thảo luận, các thành viên Ban chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo nói trên, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được và nguyên nhân của những hạn chế cần khắc phục.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong quý I, chúng ta đã làm được nhiều việc trong công tác PCTN và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, góp phần ổn định chính trị – xã hội, và phát triển kinh tế đất nước. Đó là những ưu điểm cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, chúng ta chưa thật hài lòng về một số hạn chế, như một số vụ việc xử lý còn chậm, do đó hạn chế tác dụng răn đe, phòng ngừa. Các cơ quan chức năng cần rút kinh nghiệm để có sự phối hợp trong xử lý, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ xử lý theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ quý II-2011, Thủ tướng đồng tình với chương trình hoạt động đề ra trong dự thảo. Trong đó, cần tăng cường công tác giáo dục, hoàn thiện thể chế PCTN, trước hết là công tác phòng ngừa, nhất là các lĩnh vực: đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước; quản lý sử dụng kinh phí Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong quý II – 2011, cần tập trung phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó có việc kê khai tài sản. Công tác PCTN phải góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Các Ban chỉ đạo cần xây dựng chương trình hành động cho toàn khóa, kể cả ở T.Ư và các địa phương.

Việc chuẩn bị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa X về công tác PCTN phải gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện Luật PCTN, để phát hiện, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác PCTN trong thời gian tới. Cần tập trung thực hiện cải cách hành chính. Đây là biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản… Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, gồm: Các vụ: Vinashin; vụ Nguyễn Anh Tuấn thuộc Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vụ Nông trường Sông Hậu; vụ Công ty xăng dầu hàng không; vụ Công ty Vinaconex 10 – Đà Nẵng; vụ ông Đinh Đức Phiếu ở Ninh Bình; vụ Trần Văn Khánh, Tổng Công ty vật tư nông nghiệp; vụ Tổng Công ty Rượu-Bia-nước giải khát Sài Gòn; vụ Huỳnh Ngọc Sỹ ở TP Hồ Chí Minh; vụ án Trần Văn Thanh ở Đà Nẵng; vụ in tiền pô-li-me.

Tại phiên họp này, Ban chỉ đạo đã thông báo quyết định về việc đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN được về hưu theo chế độ từ ngày 1-5-2011 và quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên T.Ư Đảng, làm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN thay đồng chí Vũ Tiến Chiến.

Theo Nhandan