Chủ nhật,  15/12/2019

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai hiệu quả

LSO-Hướng tới ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn. Càng gần tới ngày bầu cử, các nội dung, phương thức tuyên truyền được quan tâm đánh giá, điều chỉnh để nâng cao hiệu quả.Ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành chức năng gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT), Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác thông tin tuyên...

LSO-Hướng tới ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn. Càng gần tới ngày bầu cử, các nội dung, phương thức tuyên truyền được quan tâm đánh giá, điều chỉnh để nâng cao hiệu quả.
Ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành chức năng gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT), Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác thông tin tuyên truyền cho cuộc bầu cử, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Niêm yết danh sách cử tri tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng

Ảnh: Minh Thảo

Đối với các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kế hoạch tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh và của Sở TTTT, một loạt các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề thông tin liên quan đến công tác bầu cử đã nhanh chóng được xây dựng và tổ chức thực hiện. Trong đó, Báo Lạng Sơn đã mở chuyên mục tại trang 2 “Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 – ngày 22/5/2011” để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và phản ánh tình hình chuẩn bị công tác bầu cử; đã đăng tải 147 tin, bài, ảnh và thơ; ngoài ra còn mở chuyên mục đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử, các bước hiệp thương và về quyền, trách nhiệm bầu cử của công dân. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng 218 tin, bài và xây dựng chuyên mục riêng cho công tác tuyên truyền bầu cử; Hội Văn học Nghệ thuật đăng tải 4 lượt bài, 2 khẩu hiệu và 1 bài thơ cùng nhiều tranh, ảnh cổ động bầu cử; phóng viên báo Nhân dân thường trú tại Lạng Sơn đã khai thác, đăng tải được 10 tin, bài, ảnh trên các ấn phẩm của báo Nhân dân…
Thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các huyện, thành phố cũng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng tối đa các thiết chế văn hóa, hệ thống loa phát thanh, chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động, tọa đàm, sinh hoạt… để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Theo số liệu tổng hợp của các huyện, thành phố, đến hết ngày 19/4, các địa phương đã tổ chức 119 buổi tuyên truyền bằng xe loa; 109 buổi truyền thông lồng ghép; phát 206 bộ tài liệu cho các đơn vị cơ sở; trang trí làm mới 44 panô và cụm pa-nô, cắt dán 99 băng zôn… Đặc biệt, các đội chiếu bóng, thông tin lưu động ở 11 huyện, thành phố đã tổ chức hơn 300 buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim… phục vụ hơn 90 nghìn lượt người xem, người nghe là bà con dân tộc ở vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các phòng văn hóa, thông tin các huyện, thành phố đã kẻ, vẽ hơn 2.500 m2 tấm pa-nô, tranh cổ động, băng-zôn, khẩu hiệu… được trang trí tại các khu vực dân cư, thị trấn, thị tứ, khu vực cửa khẩu biên giới. Những nỗ lực của các cơ quan tuyên truyền trong thời gian vừa qua đã góp phần quan trọng đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả. Nhiều cử tri dù sinh sống ở các khu vực xa trung tâm đã quan tâm tìm hiểu và từng bước nắm được những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, nhất là các qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử, ứng cử. Từ đó, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong quần chúng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành công, thiết thực làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong thời gian tới, các cơ quan, các cấp, ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử 22/5/2011. Theo thông tin từ các cơ sở, ngày càng có nhiều cử tri dành thời gian tìm hiểu các thông tin liên quan đến danh sách, tiểu sử và dự kiến chương trình hành động của ứng cử viên… Đây là những động thái tích cực của cử tri trong điều kiện trình độ dân trí ngày càng cao và cũng là động lực thúc đẩy các cử tri ngày càng phải nghiêm túc hơn trong việc rèn luyện cả đức và tài để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Hoàng Thái