Thứ tư,  29/01/2020

Ban chỉ đạo 127 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường cơ bản ổn định, không có tình trạng khan hiếm hàng, đầu cơ tăng giá. Giá cả hàng hóa có xu hướng tăng cao hơn so với những tháng cuối năm 2010 song hiện nay đã dần ổn định. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để hình thành các tụ điểm, đường dây vận chuyển hàng lậu lớn trên địa bàn. Tuy nhiện, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu mặc dù có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ và thống nhất một số vấn đề liên quan đến những bài học kinh nghiệm thành công, những khó khăn khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, rút ra những giải pháp có tính khả thi cao hơn trong thời gian tới.

LSO-Ngày 5/7/2011, Ban chỉ đạo 127 của tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường cơ bản ổn định, không có tình trạng khan hiếm hàng, đầu cơ tăng giá. Giá cả hàng hóa có xu hướng tăng cao hơn so với những tháng cuối năm 2010 song hiện nay đã dần ổn định. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để hình thành các tụ điểm, đường dây vận chuyển hàng lậu lớn trên địa bàn. Tuy nhiện, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu mặc dù có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ và thống nhất một số vấn đề liên quan đến những bài học kinh nghiệm thành công, những khó khăn khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, rút ra những giải pháp có tính khả thi cao hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành chức năng cần thực hiện tốt một số giải pháp từ nay đến hết năm 2011 và cho cả giai đoạn đến năm 2015. Tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp đồng bộ, nâng cao trách nhiệm mỗi ngành, từng tập thể, cá nhân liên quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; chú trọng cập nhật và thực hiện tốt các văn bản, chính sách mới của nhà nước, của tỉnh về các vấn đề liên quan, đặc biệt là chỉ thị 09 – CT/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, buôn lậu và gian lận thương mại giai đoạn 2011 – 2015…

Hoàng Thái