Thứ tư,  29/01/2020

Tập trung kiểm tra, giám sát nội dung liên quan kinh tế – xã hội

Ngày 13-7, tại Hưng Yên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức hội nghị giao ban UBKT 12 tỉnh ủy, thành ủy phía bắc thuộc khu vực Vụ Địa phương III, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm của UBKT các cấp trong khu vực. Dự hội nghị, có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; các đồng chí Phó Chủ nhiệm; các Ủy viên UBKT Trung ương.Sáu tháng qua, UBKT các cấp khu vực Vụ Địa phương III đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các địa phương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm cần tập trung kiểm tra, giám sát. Việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm kịp thời và hiệu quả hơn. UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra 1.352 đảng viên, trong đó có 547 đồng chí cấp ủy viên các cấp.Kết luận sau kiểm tra, có 1.019 đảng viên vi phạm, chiếm 75,36% tổng số đảng viên được...

Ngày 13-7, tại Hưng Yên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức hội nghị giao ban UBKT 12 tỉnh ủy, thành ủy phía bắc thuộc khu vực Vụ Địa phương III, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm của UBKT các cấp trong khu vực. Dự hội nghị, có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; các đồng chí Phó Chủ nhiệm; các Ủy viên UBKT Trung ương.
Sáu tháng qua, UBKT các cấp khu vực Vụ Địa phương III đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các địa phương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm cần tập trung kiểm tra, giám sát. Việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm kịp thời và hiệu quả hơn. UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra 1.352 đảng viên, trong đó có 547 đồng chí cấp ủy viên các cấp.
Kết luận sau kiểm tra, có 1.019 đảng viên vi phạm, chiếm 75,36% tổng số đảng viên được kiểm tra. Số phải thi hành kỷ luật là 411 đồng chí, đã thi hành luật 302 trường hợp. UBKT các cấp trong khu vực kiểm tra 421 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Sau kiểm tra kết luận, 268 tổ chức có vi phạm, và đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục. Qua giám sát 5.982 tổ chức đảng, 9.612 lượt đảng viên, đã phát hiện 100 tổ chức đảng, 211 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong sáu tháng đầu năm, 36 tổ chức đảng, 1.392 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Hội nghị chỉ rõ một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong khu vực; đề xuất một số kiến nghị với UBKT T.Ư.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền biểu dương những kết quả mà UBKT các cấp trong khu vực đạt được và lưu ý, sáu tháng cuối năm, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính: tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp và chỉ đạo UBKT cấp dưới tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật theo Điều lệ Đảng khóa XI. Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định theo chương trình đã đề ra, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung liên quan đến kinh tế – xã hội. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, cán bộ kiểm tra các cấp.
Theo Nhandan