Thứ bảy,  29/02/2020

Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Ðối ngoại Quốc hội Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia

Theo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia diễn ra từ ngày 10-7 và dự định kết thúc ngày 15-7 tại tỉnh Chăm-pa-xắc, CHDCND Lào. Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại dẫn đầu. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và lãnh đạo chính quyền địa phương của ba nước.Bên cạnh việc đánh giá và thảo luận về những kết quả mà các Chính phủ đã làm được trong thời gian qua tại khu vực Tam giác phát triển, hội nghị tập trung thảo luận về 'Vai trò của Nghị viện trong lĩnh vực lập pháp và phát triển nguồn nhân lực đối với việc hỗ trợ phát triển khu vực Tam giác biên giới ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam'. Đoàn Việt Nam đã có các tham luận quan trọng đánh giá về tình hình thực hiện các thỏa thuận của ba Chính phủ...

Theo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia diễn ra từ ngày 10-7 và dự định kết thúc ngày 15-7 tại tỉnh Chăm-pa-xắc, CHDCND Lào. Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại dẫn đầu. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và lãnh đạo chính quyền địa phương của ba nước.
Bên cạnh việc đánh giá và thảo luận về những kết quả mà các Chính phủ đã làm được trong thời gian qua tại khu vực Tam giác phát triển, hội nghị tập trung thảo luận về &#39Vai trò của Nghị viện trong lĩnh vực lập pháp và phát triển nguồn nhân lực đối với việc hỗ trợ phát triển khu vực Tam giác biên giới ba nước Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam&#39. Đoàn Việt Nam đã có các tham luận quan trọng đánh giá về tình hình thực hiện các thỏa thuận của ba Chính phủ tại khu vực Tam giác phát triển và đề xuất các sáng kiến để tăng cường vai trò của Quốc hội các nước trong việc phát triển nguồn nhân lực khu vực biên giới ba nước.
Hội nghị ra Thông cáo chung đánh giá về tình hình hợp tác giữa các Chính phủ trong việc phát triển khu vực Tam giác biên giới ba nước, nhấn mạnh, để góp phần thực chất và thiết thực thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới ba nước sớm thành một Tam giác phát triển theo nguyện vọng của nhân dân các địa phương trong khu vực, Quốc hội mỗi nước sẽ hướng tới thành lập Tiểu ban Liên Quốc hội Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam, với sự tham gia của đại diện các Ủy ban của Quốc hội, nhằm giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách có liên quan đến việc phát triển khu vực Tam giác phát triển. Hội nghị kêu gọi các nước trong và ngoài Hiệp hội ASEAN, các tổ chức tài chính quốc tế đầu tư và cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực, nhất là ba Chính phủ Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia cần có sự ưu tiên đặc biệt cho khu vực này. Ba Ủy ban Đối ngoại sẽ cùng nhau phối hợp để: thúc đẩy thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa ba Chính phủ về sự phát triển của khu vực Tam giác; thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận song phương hiện có; khuyến khích trao đổi các chuyến thăm của đại biểu Quốc hội đến các khu vực tam giác biên giới, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc chung nhằm đáp ứng có hiệu quả nguyện vọng phát triển khu vực tam giác của các chính phủ; phối hợp thông qua kênh Quốc hội thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài và huy động đối tác phục vụ cho các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực Tam giác phát triển.
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước sẽ được tổ chức ở Việt Nam, dự kiến vào tháng 7-2012.
Theo Nhandan