Thứ ba,  28/01/2020

Thực hiện tốt bảo hiểm thất nghiệp

Năm 2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có gần sáu triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số thu là 3.510 tỷ đồng. Đến hết năm 2010, số người tham gia loại hình bảo hiểm này đã lên tới 7,05 triệu người, với tổng thu khoảng 4.800 tỷ đồng, đưa tổng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong hai năm (2009-2010) lên hơn 8.300 tỷ đồng. Và đến tháng 4 năm nay, tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã lên tới 7,4 triệu người. Từ năm 2010 đến hết tháng 6 vừa qua, hơn 294 nghìn người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp, trong đó, riêng sáu tháng đầu năm nay là hơn 138 nghìn người.Những số liệu nêu trên cho thấy, người lao động và người sử dụng lao động đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giới thiệu về chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã có những hiệu ứng tốt, thiết thực.Kết...

Năm 2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có gần sáu triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số thu là 3.510 tỷ đồng. Đến hết năm 2010, số người tham gia loại hình bảo hiểm này đã lên tới 7,05 triệu người, với tổng thu khoảng 4.800 tỷ đồng, đưa tổng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong hai năm (2009-2010) lên hơn 8.300 tỷ đồng. Và đến tháng 4 năm nay, tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã lên tới 7,4 triệu người. Từ năm 2010 đến hết tháng 6 vừa qua, hơn 294 nghìn người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp, trong đó, riêng sáu tháng đầu năm nay là hơn 138 nghìn người.
Những số liệu nêu trên cho thấy, người lao động và người sử dụng lao động đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giới thiệu về chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã có những hiệu ứng tốt, thiết thực.
Kết quả bước đầu đã chứng tỏ việc ban hành các văn bản hướng dẫn về vấn đề này tương đối đồng bộ, đầy đủ, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu thực tế trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chi trả bảo hiểm thất nghiệp… cho người lao động.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đã xuất hiện một số vấn đề bất cập, cần được các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tế và đáp ứng nhu cầu chính đáng của người lao động. Trước hết, về đối tượng tham gia, người lao động đang làm việc tại những nơi có dưới 10 người, người lao động có hợp đồng làm việc dưới 12 tháng… là đối tượng có khả năng mất việc làm cao, cần được quan tâm hỗ trợ thì không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, có người lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho 12 tháng nhưng không biết hoặc quên đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 15 ngày… sẽ không được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp…
Ngoài ra, mức hỗ trợ học nghề dành cho người lao động còn thấp và thời gian hỗ trợ ngắn sẽ không tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm mới phù hợp khả năng và yêu cầu của thị trường. Quy định của luật là trong thời gian người lao động mất việc làm đến ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm y tế… sẽ gây khó khăn, vất vả đối với người lao động không may bị ốm đau, bệnh tật.
Để triển khai thực hiện tốt bảo hiểm thất nghiệp và giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với người lao động khi thất nghiệp, các cơ quan chức năng cần rà soát, bám sát và nghiên cứu thực tế triển khai bảo hiểm thất nghiệp để phát hiện những bất cập, hạn chế, từ đó sửa đổi, bổ sung, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động. Tăng cường tuyên truyền cụ thể, chính xác về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tránh hiện tượng hiểu sai bản chất của bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm giúp người lao động kịp thời thực hiện các hồ sơ đăng ký thất nghiệp, tránh thiệt thòi cho những người thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm thất nghiệp. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cần được cải cách mạnh giảm bớt phiền hà. Các doanh nghiệp, các chủ sử dụng lao động cần nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia, đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhất là cần tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động được hưởng trợ cấp khi mất việc làm.

Theo Nhandan