Thứ năm,  13/08/2020

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.- Ngày sinh: 18/01/1946- Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An- Ngày vào Đảng: 26/5/1977- Trình độ được đào tạo:+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính - Kế toán+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ+ Lý luận chính trị: Cao cấp- Khen thưởng:+ Huân chương lao động hạng 1 (năm 2002)+ Huân chương Itsara hạng 1 của Lào (năm 2007)- Kỷ luật: Không- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI- Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIIITóm tắt quá trình công tác- Từ tháng 9/1966- 12/1970: Sinh viên Trường Đại học Tài chính – kế toán Hà Nội.- Từ tháng 1/1972 – 12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.- Từ tháng 1/1978-1982: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Các Mác, Bulgaria.- Từ tháng10/1982 – 10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ...

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

– Ngày sinh: 18/01/1946
– Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
– Ngày vào Đảng: 26/5/1977
– Trình độ được đào tạo:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính – Kế toán
+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ
+ Lý luận chính trị: Cao cấp
– Khen thưởng:
+ Huân chương lao động hạng 1 (năm 2002)
+ Huân chương Itsara hạng 1 của Lào (năm 2007)
– Kỷ luật: Không
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI
– Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI
– Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
Tóm tắt quá trình công tác
– Từ tháng 9/1966- 12/1970: Sinh viên Trường Đại học Tài chính – kế toán Hà Nội.
– Từ tháng 1/1972 – 12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.
– Từ tháng 1/1978-1982: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Các Mác, Bulgaria.
– Từ tháng10/1982 – 10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.
– Từ tháng 10/1986-1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Kinh tế trung ương.
– Từ tháng 2/1990 – 9/1992: Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.
– Từ tháng 10/1992 – 11/1996: Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính.
– Từ tháng 11/1996 – 6/2006: UVTW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
– Từ tháng7/2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Bí thư ban cán sự đảng Chính phủ; đại biểu QH khóa XII, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Theo VOV