Thứ năm,  23/01/2020

Nâng cao chất lượng cán bộ hội phụ nữ

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới đất nước, có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo (2011-2016), các cấp hội phụ nữ cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện tốt những quy định đối với cán bộ hội phụ nữ, coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức người cán bộ hội.

LSO-Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội trong giai đoạn mới.
Từ thực tế cho thấy: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Qua đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi, có đủ tài và đức đưa phong trào của hội thu được nhiều thành công.
Nữ ứng cử viên HĐND các cấp huyện Lộc Bình tham gia tập huấn trước bầu cử, nhiệm kỳ 2011-2016 – Ảnh: Xuân Hương
Việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những cán bộ, hội viên phụ nữ có trình độ, năng lực vào nguồn quy hoạch cán bộ hội, cán bộ nữ là công việc các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm, làm tốt trong thời gian qua. Đối với những xã khó khăn về công tác cán bộ nữ, Hội phụ nữ cấp tỉnh, huyện, thành phố trực tiếp làm việc với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng tìm ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhất.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ được các cấp hội đặc biệt chú trọng, quyết tâm cao độ để thực hiện, bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt. Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên rà soát trình độ cán bộ, tham mưu, đề xuất để được cấp ủy đảng, các cấp hội cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại các lớp do Tỉnh hội phối hợp với các trường, trung tâm tổ chức, như: Hội LHPN tỉnh phối hợp với trường Chính trị tỉnh, trường Cán bộ phụ nữ TW mở lớp trung cấp phụ vận và nghiệp vụ công tác phụ nữ….
Kết quả, 5 năm qua (2006 – 2011), đã có 31.985 lượt cán bộ hội các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, kỹ năng, phương pháp công tác. 11 huyện, thành phố cũng tổ chức tập huấn cho các đối tượng là Ủy viên BTV, BCH hội phụ nữ 226 xã, phường, thị trấn… Do đó, trong nhiệm kỳ 2006-2011, toàn tỉnh có 100% cán bộ hội đạt chuẩn chức danh về văn hóa; 76,55% chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên (vượt 6,55% so với chỉ tiêu đề ra); 18 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh có trình độ dại học, cao đẳng; 11 người có trình độ lý luận sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở còn được trưởng thành hơn từ hội thi “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi” các cấp năm 2009. Trình độ cán bộ hội được nâng lên, vai trò vị thế của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở từng bước được cải thiện, số cán bộ được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy, HĐND ngày càng nhiều.
Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 vừa qua, tỷ lệ nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội đạt 33,33%; đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 36,2%, cấp huyện đạt 30,03%, cấp xã đạt 22,46%. Điều đó thể hiện rõ tính liên hiệp rộng rãi của tổ chức hội, mang đến cho hội nguồn sinh lực mới trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên công tác cán bộ hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011 vẫn còn những hạn chế, như: Trình độ một số cán bộ hội cơ sở còn yếu, đặc biệt là cán bộ chủ chốt cao tuổi, phương pháp làm việc thiếu tính sáng tạo, chưa khoa học; việc tham mưu quy hoạch cán bộ yếu, một số lãnh đạo địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ hội phụ nữ; một số cán bộ nguồn có tâm lý ngại đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; cơ chế chính sách về công tác cán bộ hội cơ sở chưa phù hợp khiến chị em không chuyên tâm công tác…
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới đất nước, có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo (2011-2016), các cấp hội phụ nữ cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện tốt những quy định đối với cán bộ hội phụ nữ, coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức người cán bộ hội.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quy hoạch cán bộ hội, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nguồn; nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ hội để xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn hóa. Kiện toàn đội ngũ cán bộ hội kịp thời, đúng nguyên tắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ hội cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, hội thảo về công tác cán bộ hội cơ sở…Làm được như vậy, chắc chắn rằng người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới ngày càng phát huy được tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung, của Lạng Sơn nói riêng.

Hồ Xuân Hương