Chủ nhật,  26/01/2020

Góp ý vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi): Nhiều ý kiến tâm huyết

Kết luận hội thảo, đại diện Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu và sẽ trình lên Tổng LĐLĐ Việt Nam để bổ sung, sửa đổi, sớm hoàn thiện Luật Công đoàn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho tổ chức công đoàn và NLĐ, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công đoàn.

LSO-Sáng 19/10/2011, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã nghỉ hưu; đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách các ban, cơ quan LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương, 34 điều quy định rõ về chức năng, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp đối với công đoàn…
Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, tập trung vào 5 nội dung chính. Đó là: cần làm rõ địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn; vấn đề “Đại diện cho tập thể NLĐ” ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; quyền gia nhập và hoạt động của NLĐ nước ngoài; cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn và vấn đề tài chính công đoàn. Ngoài ra, cần quy định cụ thể hình thức xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm, trốn tránh không thành lập tổ chức công đoàn; quyền của cán bộ không chuyên trách khi tham gia hoạt động công đoàn…
Kết luận hội thảo, đại diện Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu và sẽ trình lên Tổng LĐLĐ Việt Nam để bổ sung, sửa đổi, sớm hoàn thiện Luật Công đoàn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho tổ chức công đoàn và NLĐ, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công đoàn.

Ngọc Hiếu