Thứ năm,  12/12/2019

Thông cáo số 8 kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII

Ngày 31-10-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.Quốc hội đã nghe:- Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc.- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.Trong buổi làm việc đã có 18 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011, trong đó...

Ngày 31-10-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

– Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc.

– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Trong buổi làm việc đã có 18 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011, trong đó có đánh giá kết quả của các đợt giám sát;

– Tác động của hoạt động giám sát của Quốc hội đến đời sống kinh tế – xã hội;

– Dự kiến nội dung và một số đề xuất đối với nội dung chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012;

– Tính phù hợp của việc lựa chọn nội dung chuyên đề giám sát; phạm vi và đối tượng của nội dung chuyên đề giám sát được lựa chọn;

– Một số vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015.

Thứ ba, ngày 1-11-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc; buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Cơ yếu.

Theo Nhandan