Thứ tư,  25/11/2020

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới

2 chức danh được Thủ tướng bổ nhiệm là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.Cụ thể, tại Quyết định 790/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Thanh Bình, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.Tại Quyết định 789/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt...

2 chức danh được Thủ tướng bổ nhiệm là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 790/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Thanh Bình, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Tại Quyết định 789/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Theo VOV