Thứ bảy,  28/11/2020

Cao Lộc: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã

trung học phổ thông, làm cơ sở cần thiết để cử đưa đi đào tạo trung cấp, đại học, tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Trung bình mỗi năm, toàn huyện có 18 cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, 116 lượt cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng về trình độ chính trị từ sơ cấp đến cao cấp; trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực phù hợp yêu cầu thực tế địa phương như: nông nghiệp, hành chính, quản lý kinh tế, quản lý văn hóa, tài chính, thống kê; kiến thức quản lý nhà nước, tin học, kỹ năng lãnh đạo quản lý... Số cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã nắm vững nguyên tắc lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng mang lại hiệu quả trong thực tiễn công tác.

LSO-Ông Liễu Văn Chiến – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết, trước năm 2005, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Cao Lộc chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng, hầu hết chưa đạt chuẩn trình độ văn hóa, năng lực quản lý của một số cán bộ chủ chốt cơ sở hạn chế, một số xã bố trí cán bộ, công chức chưa đúng với tiêu chuẩn chức danh hoặc chưa đúng trình độ chuyên môn… Thực tế đó dẫn đến tình trạng “thừa”, “thiếu” và “yếu” trong công tác cán bộ cơ sở trên địa bàn. Từ năm 2005, Cao Lộc đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và đạt được kết quả nhất định.
Cán bộ xã Thụy Hùng (Cao Lộc) xử lý công văn cấp trên
làm căn cứ để xây dựng quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ, công chức. Cùng với đó là kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức có dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm minh. Từ năm 2005 đến nay, huyện đã ra quyết định kỷ luật và đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng đối với 12 cán bộ, công chức cấp xã vi phạm pháp luật, thoái hóa biến chất, góp phần tăng hiệu quả răn đe, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn.
Với các xã đặc biệt khó khăn, huyện tổ chức đào tạo bổ túc văn hóa trình độ trung học cơ sở, trung học phổ thông, làm cơ sở cần thiết để cử đưa đi đào tạo trung cấp, đại học, tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Trung bình mỗi năm, toàn huyện có 18 cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, 116 lượt cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng về trình độ chính trị từ sơ cấp đến cao cấp; trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực phù hợp yêu cầu thực tế địa phương như: nông nghiệp, hành chính, quản lý kinh tế, quản lý văn hóa, tài chính, thống kê; kiến thức quản lý nhà nước, tin học, kỹ năng lãnh đạo quản lý… Số cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã nắm vững nguyên tắc lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng mang lại hiệu quả trong thực tiễn công tác.
Minh Đức