Thứ bảy,  28/11/2020

Giao ban trực tuyến công tác dân vận

Hội nghị đã có 21 ý kiến tập trung thảo luận, góp ý, bổ sung vào báo cáo; nhấn mạnh những việc cần làm từ nay đến cuối năm, phổ biến những kinh nghiệm, điển hình hay trong công tác dân vận của các tỉnh, thành phố.

LSO-Ngày 28/6/2012, Ban dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2012. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dân vận, góp phần thực hiện hiệu quả kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ trên qui mô lớn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nhiều phong trào thi đua yêu nước tiếp tục có tác động tích cực đến công tác dân vận của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đó là nhận thức của một số cấp ủy Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác dân vận chưa được đầy đủ, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, dẫn đến những sai phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên thái hóa, biến chất, tham nhũng gây thất thoát lớn của một số Tập đoàn kinh tế Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân.
Tại Lạng Sơn, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tiếp tục được kiện toàn, thường xuyên bám nắm địa bàn, tích cực tăng cường phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hội nghị đã có 21 ý kiến tập trung thảo luận, góp ý, bổ sung vào báo cáo; nhấn mạnh những việc cần làm từ nay đến cuối năm, phổ biến những kinh nghiệm, điển hình hay trong công tác dân vận của các tỉnh, thành phố.

Nông Đình Quang