Thứ bảy,  28/11/2020

Quán triệt một số chủ trương chính sách của Đảng về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số/KHHGĐ

Trong những năm qua, triển khai các nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc SKND cũng như trong công tác dân số/KHHGĐ, tỉnh ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Sự vươn lên của ngành y tế đã góp phần chăm lo cho người dân- yếu tố quan trọng vào sự tăng trưởng KTXH địa phương. Qua hội nghị này, lãnh đạo các cấp, ngành sẽ được quán triệt sâu thêm các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước để quan tâm hơn đến công tác chăm sóc SKND trong thời kỳ mới.

LSO-Thực hiện chương trình làm việc giữa UBND tỉnh với đoàn công tác của Tổng hội Y học Việt Nam (YHVN), ngày 29/6/2012, UBND tỉnh và Tổng hội YHVN đã tổ chức hội nghị quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng về công tác y tế và công tác dân số/KHHGĐ. Dự hội nghị có các thành viên của đoàn công tác do giáo sư, tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội YHVN làm trưởng đoàn; lãnh đạo Vụ các vấn đề xã hội- Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban tuyên giáo, MTTQ; lãnh đạo Sở Y tế và các huyện, thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề như Y nghiệp-Khái niệm và thách thức; Đưa Y đức vào Luật hành nghề y; những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc sức khỏe và chuyên đề Những quan điểm của Đảng về công tác dân số.
Những chuyên đề này đã nêu và phân tích một cách sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số/KHHGĐ trong thời kỳ mới- thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Có những chuyên đề mang tính chuyên môn cao, lý giải sâu sắc về y học, y lý, y thuật và y đức; phân tích mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, công tác bảo hiểm y tế và y đức trong hành nghề y…
Trong những năm qua, triển khai các nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc SKND cũng như trong công tác dân số/KHHGĐ, tỉnh ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Sự vươn lên của ngành y tế đã góp phần chăm lo cho người dân- yếu tố quan trọng vào sự tăng trưởng KTXH địa phương. Qua hội nghị này, lãnh đạo các cấp, ngành sẽ được quán triệt sâu thêm các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước để quan tâm hơn đến công tác chăm sóc SKND trong thời kỳ mới.

Minh Hồng