Thứ bảy,  24/10/2020

Đón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 29-6, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự.Được thành lập năm 1952, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Chăn nuôi đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một trong những Viện lớn hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi trong nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn nào, Viện luôn thể hiện là một cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đào tạo cán bộ phục vụ phát triển chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các nghiên cứu của Viện góp phần xây dựng ngành chăn nuôi bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viện Chăn...

Sáng 29-6, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự.
Được thành lập năm 1952, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Chăn nuôi đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một trong những Viện lớn hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi trong nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn nào, Viện luôn thể hiện là một cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đào tạo cán bộ phục vụ phát triển chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các nghiên cứu của Viện góp phần xây dựng ngành chăn nuôi bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viện Chăn nuôi.


Theo Nhandan