Thứ hai,  08/03/2021

Thanh niên sáng tạo đưa Nghị quyết TW 4 vào cuộc sống

Nhiều cơ sở Đoàn đã định hướng phương pháp học tập, triển khai Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng đặc thù tại cơ quan, đơn vị.Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, hôm nay (30/6) tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong hệ thống Đoàn. Đây là một nội dung quan trọng trong chương trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 13 (khóa 9), diễn ra 2 ngày 29-30/06. Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong cuộc sống hằng ngày và công tác...Hiện nay, cùng với các cấp, các ngành và địa phương trong cả nước, nhiều cơ sở Đoàn đã sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 11); đồng thời lồng ghép nội...

Nhiều cơ sở Đoàn đã định hướng phương pháp học tập, triển khai Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng đặc thù tại cơ quan, đơn vị.

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, hôm nay (30/6) tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong hệ thống Đoàn. Đây là một nội dung quan trọng trong chương trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 13 (khóa 9), diễn ra 2 ngày 29-30/06. Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong cuộc sống hằng ngày và công tác…

Hiện nay, cùng với các cấp, các ngành và địa phương trong cả nước, nhiều cơ sở Đoàn đã sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 11); đồng thời lồng ghép nội dung của Nghị quyết vào các buổi giao lưu, tọa đàm…

Theo anh Nguyễn Minh Thơ, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, để đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống, các cấp bộ Đoàn phải định hướng phương pháp học tập, triển khai Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng đặc thù tại cơ quan, đơn vị.

Anh Nguyễn Minh Thơ cho biết: “Đối với việc tổ chức Đoàn góp ý cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, chúng tôi chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện tốt việc góp ý trực tiếp qua các hội nghị của cấp ủy tổ chức, hoặc chi đoàn tổ chức sinh hoạt để góp ý, và góp ý bằng văn bản. Bản thân mỗi tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn cũng tổ chức việc kiểm điểm, tự kiểm điểm, tự đánh giá, tự soi lại quá trình hoạt động. Mỗi cá nhân cũng đăng kí ít nhất 3 việc phải hoàn thiện, điều chỉnh gắn với Nghị quyết TƯ 4”.

Anh Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho rằng: Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đảng viên trẻ phải là một tuyên truyền viên tích cực về Nghị quyết của Đảng và là người xung kích thực hiện một cách quyết liệt nhất nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết Trung ương 4 ra đời không phải chỉ đảng viên, mà cả đoàn viên thanh niên cần nhìn nhận lại mình, tự hỏi đã thực sự làm tốt vai trò của mình hay chưa? Đặc biệt, vai trò gương mẫu, xung kích đi đầu trong các hoạt động và rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng, đạo đức lối sống của các cán bộ Đoàn sẽ có tác dụng lôi cuốn, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, trong ba nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 đưa ra thì công tác cán bộ phải thật sự được coi trọng. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Đoàn vững mạnh càng trở nên cấp thiết vì đây chính là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Chị Hạnh cho rằng, Đảng viên là thanh niên chính là lớp người lãnh đạo trong tương lai, cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với Đảng.

“Thực hiện Nghị quyết TƯ 4, chúng tôi đôn đốc các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là các đảng viên trẻ phải xung phong thực hiện và phải thực hiện bằng được, quyết liệt vì Đoàn là lực lượng tiên phong, là cách tay đắc lực của Đảng. Chúng tôi cũng tập trung vào việc góp ý xây dựng Đảng, rồi giới thiệu đoàn viên ưu tú có trách nhiệm, có chất lượng cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận tốt”- chị Hạnh cho biết.

Để triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách thiết thực, mỗi đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên cần xây dựng cho mình kế hoạch và lựa chọn các nội dung thực hiện cho phù hợp; đồng thời phải coi việc học tập, quán triệt nghị quyết là điều kiện để tổ chức Đoàn đổi mới công tác giáo dục của Đoàn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay.

Theo VOV