Thứ tư,  27/01/2021

Khẩn trương xây dựng, trình dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai mới sẽ kế thừa và phát triển các đạo luật trước đây, được sửa đổi, bổ sung một số vấn đề phù hợp với tình hình mớiĐể đáp ứng kế hoạch chương trình nghị sự của Quốc hội đối với việc sửa đổi pháp luật đất đai trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, thực hiện các bước trình, lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu đặt ra.Dự thảo Luật Đất đai mới sẽ kế thừa và phát triển các đạo luật trước đây, được sửa đổi, bổ sung một số vấn đề phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở chủ trương định hướng của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa 11.Dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện các bước cần thiết để trình dự thảo Luật lên kỳ họp Chính phủ thường kỳ cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới theo quy định trước khi đưa ra Quốc hội xem xét trong 2 kỳ họp cuối năm...

Dự thảo Luật Đất đai mới sẽ kế thừa và phát triển các đạo luật trước đây, được sửa đổi, bổ sung một số vấn đề phù hợp với tình hình mới

Để đáp ứng kế hoạch chương trình nghị sự của Quốc hội đối với việc sửa đổi pháp luật đất đai trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, thực hiện các bước trình, lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu đặt ra.

Dự thảo Luật Đất đai mới sẽ kế thừa và phát triển các đạo luật trước đây, được sửa đổi, bổ sung một số vấn đề phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở chủ trương định hướng của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa 11.

Dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện các bước cần thiết để trình dự thảo Luật lên kỳ họp Chính phủ thường kỳ cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới theo quy định trước khi đưa ra Quốc hội xem xét trong 2 kỳ họp cuối năm 2012, đầu năm 2013 như Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.

Theo VOV