Chủ nhật,  17/01/2021

Tổng Bí thư Lào tiếp cựu chiến binh Việt Nam

Chuyến thăm Lào của đoàn Cựu chiến binh Việt Nam là sự đóng góp thiết thực trong các họat động của nhân dân 2 nước hướng về năm Đoàn kết Hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam 2012.Ngày 4/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã tiếp thân mật đoàn Cựu chiến binh Việt Nam do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương- Nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào dẫn đầu, trong chuyến thăm Lào theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Đoàn cựu chiến binh Việt Nam gồm các cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp Lào đấu tranh giải phóng dân tộc trong chiến tranh Đông Dương trước đây.Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao vai trò của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong việc giúp đỡ nhân dân Lào đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phong kiến.Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, nhân dân Lào luôn luôn...

Chuyến thăm Lào của đoàn Cựu chiến binh Việt Nam là sự đóng góp thiết thực trong các họat động của nhân dân 2 nước hướng về năm Đoàn kết Hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam 2012.

Ngày 4/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã tiếp thân mật đoàn Cựu chiến binh Việt Nam do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương- Nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào dẫn đầu, trong chuyến thăm Lào theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn cựu chiến binh Việt Nam gồm các cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp Lào đấu tranh giải phóng dân tộc trong chiến tranh Đông Dương trước đây.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao vai trò của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong việc giúp đỡ nhân dân Lào đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phong kiến.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, nhân dân Lào luôn luôn ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, nguyện không ngừng củng cố, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam mãi mãi trường tồn cho các thế hệ mai sau.

Chuyến thăm Lào của đoàn Cựu chiến binh Việt Nam là sự đóng góp thiết thực trong các họat động của nhân dân 2 nước hướng về năm Đoàn kết Hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam 2012.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào đã dành cho đoàn tình cảm thân thiết; cam kết sẽ nỗ lực cùng đồng đội bảo vệ và không ngừng phát huy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của 2 dân tộc ngày càng phát triển.

Theo VOV