Thứ năm,  25/02/2021

Ðãi ngộ đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn

Từ ngày 1-5 năm nay, lương tối thiểu của cán bộ, công chức đã được nâng lên mức 1.050.000 đồng. Tuy nhiên, có một lực lượng khá lớn cán bộ xã, phường, thị trấn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, các địa phương nghèo chưa được hưởng chế độ này và đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc .Một trong những thiệt thòi của đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn là chế độ đãi ngộ, chính sách hiện nay chưa hợp lý, chưa xứng đáng với công sức của họ trong công việc. Mặc dù, Nhà nước đã có sự quan tâm nhất định, cụ thể là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Bộ Chính trị có Thông báo số 13 -TB/T.Ư ngày 28-3-2011 về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội...

Từ ngày 1-5 năm nay, lương tối thiểu của cán bộ, công chức đã được nâng lên mức 1.050.000 đồng. Tuy nhiên, có một lực lượng khá lớn cán bộ xã, phường, thị trấn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, các địa phương nghèo chưa được hưởng chế độ này và đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc .
Một trong những thiệt thòi của đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn là chế độ đãi ngộ, chính sách hiện nay chưa hợp lý, chưa xứng đáng với công sức của họ trong công việc. Mặc dù, Nhà nước đã có sự quan tâm nhất định, cụ thể là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Bộ Chính trị có Thông báo số 13 -TB/T.Ư ngày 28-3-2011 về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội từ T.Ư đến cấp huyện sẽ thực hiện chế độ phụ cấp công tác là 30%… Tuy nhiên, cần tiếp tục có những chính sách, đãi ngộ đủ “mạnh” để động viên và bảo đảm cho người cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, phường, thị trấn yên tâm công tác trong điều kiện đời sống vật chất có nhiều khó khăn. Đây cũng là ý kiến, đề xuất của nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra trong Kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII vừa qua.
Trong thực tế hiện nay, tại các địa phương trong cả nước, nhiều cán bộ xã, phường, thị trấn phải kiêm nhiệm nhiều việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhưng lại chỉ được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng. Mức hưởng này cũng không giống nhau. Địa phương nào có điều kiện, có sự quan tâm thì ở đó cán bộ phường, xã, thị trấn được “linh hoạt” hơn trong việc chi trả phụ cấp; địa phương nào nghèo, khó khăn thì mức phụ cấp dành cho cán bộ lại thấp. Qua khảo sát tại một số địa phương, chúng tôi thấy rằng, hầu hết cán bộ xã, phường, nhất là cấp phó của mặt trận và các đoàn thể có tiền lương và phụ cấp không đủ tiền xăng xe đi lại phục vụ công tác. Trong khi khối lượng công việc hằng ngày họ phải chịu trách nhiệm thực hiện là không nhỏ. Có không ít trường hợp, do đảm nhận cùng lúc nhiều việc cho nên người cán bộ xã, phường, thị trấn chỉ có thể làm được một vài công việc cấp bách, còn những việc khác đành để lại “khi nào có thời gian thì làm” hoặc triển khai theo kiểu “đối phó”.
Những bất cập trong chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn ở những vùng khó khăn như nêu trên đã khiến không ít cán bộ không chuyên tâm làm việc, thậm chí sao nhãng việc cơ quan, tập trung làm những việc bên ngoài để lo cho cuộc sống bản thân và gia đình. Điều này dẫn đến việc chất lượng công tác chưa bảo đảm, cán bộ không yên tâm gắn bó và không thật sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Thực trạng này phần nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở các địa phương, ảnh hưởng trực tiếp kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, việc không chuyên tâm vào công việc cũng ảnh hưởng tiêu cực chất lượng, uy tín đội ngũ cán bộ cơ sở, gây mất lòng tin của nhân dân,…
Để góp phần giúp đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn chuyên tâm với công việc, các cơ quan chức năng cần khẩn trương nghiên cứu thực tế, từ đó đề xuất với Nhà nước kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung những chính sách đãi ngộ thiết thực, phù hợp và hiệu quả hơn nữa. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn vững mạnh, gắn bó với nhân dân, với cơ sở.

Theo Nhandan