Thứ sáu,  22/01/2021

Công tác luân chuyển cán bộ ở huyện Cao Lộc

Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, huyện Cao Lộc tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, từng bước điều chỉnh, quy hoạch, bố trí cán bộ một cách hợp lý, phát huy được trình độ năng lực của mỗi cán bộ. Đồng thời tăng cường luân chuyển cán bộ cho các xã còn yếu kém, nhằm lãnh đạo các phong trào ở cơ sở mạnh lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

LSO-Trong những năm qua, huyện Cao Lộc luôn quan tâm thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 11- NQ/TW, ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Cán bộ Huyện ủy Cao Lộc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn
Cuối năm 2002, toàn huyện có 230 cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của 23 xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn cơ bản có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống, lành mạnh, có kinh nghiệm thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ có trình độ học vấn thấp, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, nhiều cán bộ các xã, thị trấn còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, nhất là ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Qua khảo sát thống kê chất lượng, chỉ có 24 cán bộ tốt nghiệp THPT, 2 cán bộ có bằng đại học chuyên ngành, 7 cán bộ có bằng trung học chuyên nghiệp, hơn 80% cán bộ còn lại đều học dở dang ở các cấp học phổ thông. Do đó hiệu quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Sau khi Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết trong toàn cán bộ, đảng viên. Qua học tập quán triệt, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở đã nhận thức về mục đích, ý nghĩa của công tác luân chuyển cán bộ quản lý, lãnh đạo, làm thay đổi nếp nghĩ, khắc phục tư tưởng khép kín, cục bộ của đội ngũ cán bộ, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển. Thực hiện công tác luân chuyển từ năm 2002 đến nay, huyện đã luân chuyển 26 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện về giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch UBND và chủ tịch mặt trận tổ quốc tại 13 xã, thị trấn. Trong đó, cán bộ khối đảng, đoàn thể được luân chuyển 10 đồng chí, khối chính quyền 16 đồng chí. Trong số cán bộ luân chuyển, hiện còn 5 đồng chí đang tiếp tục giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở, 21 đồng chí về công tác ở huyện và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện, trong đó có 8 đồng chí được giữ chức vụ cao hơn trước khi luân chuyển xuống cơ sở.
Ông Liễu Văn Chiến, Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy cho biết: Hiện, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có 405 người, trong đó đảng viên chiếm tỷ lệ 89,62%, học vấn cấp THPT đạt tỷ lệ 70,12%, trình độ chuyên môn đã qua đào tạo từ sơ cấp đến đại học chiếm 73,3%, qua đào tạo lý luận chính trị 46%. Trong công tác luân chuyển, bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, huyện còn chú trọng thay thế đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và nhiệt huyết cho các xã, thị trấn. Qua luân chuyển, những cán bộ đã được rèn luyện thực tiễn, hiểu cơ sở, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, gắn bó với nhân dân, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Tại các cơ sở có cán bộ luân chuyển đã có nhiều chuyển biến rất tích cực: phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền được đổi mới; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cụ thể hoá và thực hiện quyết liệt; các đoàn thể tập hợp tốt quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động của tổ chức hội; các phong trào phát triển kinh tế, xã hội được đẩy mạnh, những vấn đề bức xúc ở cơ sở được giải quyết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ thống chính trị nhiều cơ sở xã, thị trấn trước đây chỉ là đơn vị trung bình, khá đã vươn lên đạt đơn vị khá, xuất sắc, trong sạch vững mạnh toàn diện.
Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, huyện Cao Lộc tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, từng bước điều chỉnh, quy hoạch, bố trí cán bộ một cách hợp lý, phát huy được trình độ năng lực của mỗi cán bộ. Đồng thời tăng cường luân chuyển cán bộ cho các xã còn yếu kém, nhằm lãnh đạo các phong trào ở cơ sở mạnh lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lâm Như