Chủ nhật,  27/09/2020

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2012, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012 -2015 theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ Luật Lao động (sửa đổi), tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn...

LSO-Sáng 6/7/2012, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh cùng đại diện lãnh đạo 48 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc…

Ông Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đạt được nhiều kết quả tích cực; các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) được thực hiện đầy đủ. Việc nâng mức lương tối thiểu từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng và phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định. Các CĐCS đã đề xuất hàng trăm CCVCLĐ đi học nâng cao, đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ phân công; đồng thời giới thiệu cho chi, đảng bộ xem xét, bồi dưỡng được 42 đoàn viên, trong đó có 33 đồng chí đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, báo cáo đã chỉ ra một số hạn chế như: việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn còn ít; một số CĐCS hoạt động chưa hiệu quả; kinh phí công đoàn còn hạn hẹp nên việc tổ chức các phong trào còn ít, hiệu quả chưa cao…
Quang cảnh hội nghị
Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2012, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012 -2015 theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ Luật Lao động (sửa đổi), tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn…
Hoàng Huấn