Thứ hai,  18/01/2021

Hội LHPN tỉnh- Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2017

Tại hội nghị, sau khi đánh giá chương trình phối hợp trong 5 năm qua, hai đơn vị đã cùng thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2012- 2017. Trong đó tập trung vào công tác phối hợp tuyên truyền; xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường; đào tạo, tập huấn cho cán bộ hội chuyên trách công tác môi trường; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ- tổng kết chương trình phối hợp thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

LSO-Sáng ngày 6/7/2012, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giai đoạn 2005- 2012 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2012- 2017. Tham dự có đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; cùng đại diện các phòng, ban của hai đơn vị.
Trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tích cực phối hợp, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với điều kiện của ngành và chỉ đạo Hội LHPN, phòng TN&MT các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, hai đơn vị đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến 100% cơ sở hội với 9.451 cuộc, cho gần 400.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tham gia. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường khu dân cư, lưu vực sông suối, nơi tổ chức sản xuất… được đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tích cực. Cùng với đó, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các cấp, ngành, Hội LHPN và Sở TN&MT đã cùng triển khai xây dựng được các mô hình bảo vệ môi trường có tác động tích cực như: mô hình trồng cây lấy lá sử dụng thay túi ni lông, mô hình bếp đun cải tiến ở Hữu Lũng; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở các huyện Đình Lập, Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn…
Tại hội nghị, sau khi đánh giá chương trình phối hợp trong 5 năm qua, hai đơn vị đã cùng thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2012- 2017. Trong đó tập trung vào công tác phối hợp tuyên truyền; xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường; đào tạo, tập huấn cho cán bộ hội chuyên trách công tác môi trường; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ- tổng kết chương trình phối hợp thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Hồ Xuân Hương