Chủ nhật,  27/09/2020

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân

Sáng 6-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của nông dân (2001-2011). Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư.10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự phối hợp của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Nổi bật là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; coi trọng công tác hòa giải, cả trước, trong và sau khiếu kiện; xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 26 và tập trung chỉ đạo tham gia giải quyết KN,TC. Cùng các cấp chính quyền,...

Sáng 6-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của nông dân (2001-2011). Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư.
10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự phối hợp của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Nổi bật là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; coi trọng công tác hòa giải, cả trước, trong và sau khiếu kiện; xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 26 và tập trung chỉ đạo tham gia giải quyết KN,TC. Cùng các cấp chính quyền, ngành thanh tra tiếp 350.111 lượt người; giải quyết 302.350 vụ KN,TC; trực tiếp giải quyết 96.560 đơn thư, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở nông thôn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đã đạt được của Hội Nông dân các cấp trong phối hợp tham gia giải quyết KN,TC của nông dân những năm qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của các cấp Hội trong tham gia giải quyết KN,TC. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Hội Nông dân các cấp cần phát huy kết quả đã đạt được, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác này. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách nắm vững pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quyền lợi của nông dân để giải quyết các vụ việc KN,TC đạt hiệu quả. Hội cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ thực hiện công tác giám sát các dự án liên quan đến thu hồi đất đai của nông dân; quá trình thu hồi, đền bù, giải tỏa…, hạn chế vụ việc KN,TC vượt cấp kéo dài. Các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ Hội Nông dân cấp mình trong giải quyết các vụ việc KN,TC; chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quản lý, thu hồi đất đai; tăng cường đối thoại trực tiếp với nông dân, giải quyết KN,TC phải “thấu tình, đạt lý”, vừa bảo đảm quy hoạch chung, giữ vững kỷ cương phép nước, quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nông dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn và sự ổn định, phát triển chung của đất nước trong thời kỳ mới.

Theo Nhandan