Thứ tư,  30/09/2020

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Việt Nam hiện có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động.Sáng 7/7, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Năm Quốc tế hợp tác xã lần thứ 18 và Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 90. Tham dự có hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Khu vực hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp việc phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèoLiên minh hợp tác xã quốc tế là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất, đại diện cho hơn 750.000 hợp tác xã và gần 1 tỷ xã viên của gần 100 nước thành viên. Khu vực hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp vào cải thiện đời sống của một nửa dân số, đặc biệt đối với phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu...

Việt Nam hiện có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động.

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Năm Quốc tế hợp tác xã lần thứ 18 và Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 90. Tham dự có hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và có bài phát biểu quan trọng.
Khu vực hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp việc phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèo

Liên minh hợp tác xã quốc tế là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất, đại diện cho hơn 750.000 hợp tác xã và gần 1 tỷ xã viên của gần 100 nước thành viên. Khu vực hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp vào cải thiện đời sống của một nửa dân số, đặc biệt đối với phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Với chủ đề của Năm Quốc tế hợp tác xã 2012 là “Hợp tác xã xây dựng một thế giới đẹp hơn”, Liên hiệp quốc và Liên minh hợp tác xã quốc tế mong muốn thông qua đó để tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hợp tác xã điển hình đến đông đảo người dân.
Đối với Việt Nam, hiện nay có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động. Đây là khu vực kinh tế – xã hội rộng lớn, có tác động quan trọng đến sự phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của những người có thu nhập thấp.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp, giúp Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển và hoạt động hiệu quả. Tuy vậy, hoạt động của Liên minh hợp tác xã vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn nên cần phải đổi mới khắc phục, trong thời gian tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Để tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác xã có hiệu quả trong thời gian tới, cần quán triệt và nắm vững đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tập thể đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và trong Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 9. Phát triển hợp tác xã phải tuân thủ các nguyên tắc hợp tác xã, tuân thủ các quy định trong Luật Hợp tác xã, tôn trọng nguyên tắc tự nguyện của các thành viên, gắn quá trình phát triển hợp tác xã với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình xây dựng nông thôn mới”.

Theo VOV