Thứ sáu,  05/03/2021

Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Lạng Sơn

LSO-Chiều 9/7/2012, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại Lạng Sơn. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn. Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi thực tế tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, 1 trong 5 xã điểm của tỉnh.Đồng chí Lý Vinh Quang chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm traTheo báo cáo của tỉnh, để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến thời điểm này bộ máy tổ chức của Lạng Sơn đã được kiện toàn từ cấp tỉnh tới cơ sở. Đối với cấp tỉnh đã thành lập Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, đồng thời mỗi huyện bố trí từ 1-2 cán bộ chuyên trách về nông thôn mới. Các cấp đã tổ chức được 71 lớp tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về nông thôn mới cho gần 6.000 cán bộ cấp huyện,...

LSO-Chiều 9/7/2012, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại Lạng Sơn. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn. Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi thực tế tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, 1 trong 5 xã điểm của tỉnh.

Đồng chí Lý Vinh Quang chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm tra

Theo báo cáo của tỉnh, để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến thời điểm này bộ máy tổ chức của Lạng Sơn đã được kiện toàn từ cấp tỉnh tới cơ sở. Đối với cấp tỉnh đã thành lập Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, đồng thời mỗi huyện bố trí từ 1-2 cán bộ chuyên trách về nông thôn mới. Các cấp đã tổ chức được 71 lớp tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về nông thôn mới cho gần 6.000 cán bộ cấp huyện, xã; trong 6 tháng đầu năm 2012 triển khai tuyên truyền, vận động tới trên 39.000 lượt người. Đối với công tác lập quy hoạch, đến nay đã phê duyệt 92 quy hoạch chung và 1 quy hoạch chi tiết. Tỉnh tiếp tục phân bổ kinh phí, đảm bảo 100% số xã trong tỉnh đều triển khai lập quy hoạch chung. UBND tỉnh đã chỉ đạo đến hết tháng 7/2012 sẽ phê duyệt xong quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã.
Theo thống kê sơ bộ trong năm 2011, không kể nguồn ngân sách trung ương cấp, toàn tỉnh đã huy động được gần 24 tỷ đồng, trong đó vốn lồng ghép từ các chương trình hơn 15 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách từ tỉnh, huyện, xã. Sau gần 2 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh, được sự đồng thuận cao từ nhân dân.
Trong buổi làm việc, các thành viên trong Ban chỉ đạo của tỉnh đã kiến nghị với đoàn kiểm tra về những vấn đề liên quan đến tổ chức, biên chế cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; theo đó, cần điều chỉnh một số tiêu chí không phù hợp với tỉnh miền núi; tăng cường các nguồn lực đầu tư…
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Lạng Sơn trong việc triển khai chương trình, đã tạo ra được những chuyển biến vượt bậc; tiến độ triển khai của tỉnh theo đúng lộ trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Lạng Sơn cần tiếp tục khắc phục khó khăn, cố gắng, nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Vũ Như Phong