Thứ hai,  25/01/2021

Khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Theo chương trình, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra từ ngày 10- 11/7/2012. Ngày 11/7/2012, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại tổ, tại hội trường; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

LSO-Sáng 10/7/2012, HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc kỳ họp thứ tư. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phùng Thanh Kiểm đã nhấn mạnh nhiệm vụ của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ngành, tờ trình của UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn và thông qua 15 Nghị quyết quan trọng.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đọc diễn văn khai mạc
Ngay sau bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2012. Trong đó nêu rõ, đầu năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển, hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được tăng trưởng khá, kết quả thu nội địa khá tích cực. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.
Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp còn nghe báo cáo về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII và hoạt động của Đoàn đại biểu QH tỉnh ta tại kỳ họp; thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết các kiến nghị của cử tri; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát, tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đồng thời, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh có nội dung liên quan đến công tác phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo chương trình, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra từ ngày 10- 11/7/2012. Ngày 11/7/2012, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại tổ, tại hội trường; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Hồ Xuân Hương