Thứ sáu,  25/09/2020

Quan tâm xây dựng, phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

LSO-Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới, những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, công tác huấn luyện, diễn tập… tỉnh Lạng Sơn còn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV. Huấn luyện dân quân tự vệ thành phố bắn súng - Ảnh: Khánh LyNhận thức rõ tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện có. Hàng năm có kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ ưu tú trong lực lượng DQTV, DBĐV tham gia bồi dưỡng đối tượng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới;...

LSO-Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới, những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, công tác huấn luyện, diễn tập… tỉnh Lạng Sơn còn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV.
Huấn luyện dân quân tự vệ thành phố bắn súng – Ảnh: Khánh Ly
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện có. Hàng năm có kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ ưu tú trong lực lượng DQTV, DBĐV tham gia bồi dưỡng đối tượng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; gắn việc phát triển đảng với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV, DBĐV, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Do vậy, số lượng đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV tăng dần qua các năm, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV. Hiện nay, tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV là 2.411 người, chiếm tỷ lệ 15,2% so với tổng số DQTV. So với năm 2003, số đảng viên trong DQTV tăng 159 người. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV là 11,66%, tăng 1,23% so với năm 2003. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 72,6%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 6,31%, không có đảng viên yếu kém. Lực lượng DQTV, DBĐV thường xuyên được giáo dục, quán triệt nắm vững đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, được cập nhật các nội dung mới về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề liên quan. Do đó, lực lượng DQTV, DBĐV có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xoá đói, giảm nghèo, năng cao đời sống nhân dân ở địa phương, cơ sở. Tỷ lệ huy động làm nhiệm vụ hàng năm quân số tham gia đạt từ 95% trở lên.

Từ năm 2011, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tiến hành khảo sát và thực hiện thí điểm thành lập 5 chi bộ quân sự thuộc địa bàn 5 xã, thị trấn biên giới gồm các xã: Quốc Khánh huyện Tràng Định; Tân Thanh huyện Văn Lãng; thị trấn Đồng Đăng và xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc; xã Yên Khoái huyện Lộc Bình. Sau hơn 1 năm hoạt động, các chi bộ quân sự bước đầu phát huy hiệu quả, thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV.

Đức Anh